Opgavebeskrivelse
Opgave.
Denne opgave er individuel. Du skal demonstrere, at du forstår væsentlige begreber og modeller samt kan arbejde fagligt med disse. Du skal vise, at du også kan søge efter information på nettet på en relevant måde og bearbejde informationer herfra.

Opgaven har som fokusområde: Flying Tiger of Copenhagen. Og den vedlagte artikel.
1) Forklar kort hvad en virksomhedskarakteristik er, samt hvad der er formålet med at udarbejde en virksomhedskarakteristik.

2) Udarbejd en virksomhedskarakteristik for virksomheden. Virksomhedskarakteristikken skal også indeholde regnskabsmæssige informationer, som du kort skal kommentere.
- Historie:
- Beliggenhed:
- Antal datterselskaber/filialer/lande/medarbejdere:
- Ejerforhold:
- Virksomhedstype:
- Økonomi:
- Koncept:
- Produkter:
- Målgruppe:
- Konkurrenter:

3) Forklar kort hvad en omverdens analyse er, og hvad der er formålet med at udarbejde en sådan analyse

4) Gennemgå kort de enkelte elementer i virksomhedens omverden. Du skal tage stilling til i hvilken udstrækning hvert enkelt element kan påvirke virksomheden.
- Mellemhandlere:
- Kunder:
- Konkurrenter:
- Leverandører:
- Demografiske forhold:
- Miljø:

5) Gør rede for hvad en SWOT-opstilling er, samt på hvilket grundlag den udarbejdes

6) Udarbejd en SWOT-opstilling for virksomheden.

7) Diskuter og vurder virksomhedens fremtid.

Uddrag
En virksomhedskarakteristik er en kort beskrivelse af de væsentlige punkter i virksomheden. En virksomhedskarakteristik laves for at give læseren et overblik over virksomheden. En virksomhedskarakteristik indeholder helt basale simple oplysninger af virksomheden.

Det kan være oplysninger som:
- Historie
- Ejerforhold
- Antal ansatte
- Virksomhedstype
- Branche
- Produkter
- Målgruppe
- Løn/omsætning