Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Flying Tiger Copenhagen.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er negativ i 2019.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke konkurrencestrategier Flying Tiger Copenhagen bruger.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Flying Tiger Copenhagen at åbne en webshop.

2.1 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Helsekarma.dk opnår, når forretningsmodellen er 100 % digital.

2.2 (5 %)
Beregn salgsprisen og dækningsbidraget for en flaske Sund50+, når dækningsgraden skal udgøre 60 %.

2.3 (5 %)
Beregn, hvor meget afsætningen af Sund50+ mindst skal stige med, for at det vil være lønsomt at gennemføre reklamekampagnen.

3.1 (5 %)
Vurder, om LCH EcoPrint A/S har pligt til at redegøre for samfundsansvar i sin årsrapport for 2019/20.

3.2 (10 %)
Vurder, hvordan LCH EcoPrint A/S’ satsning på bæredygtighed har påvirket virksomhedens forretningsmodel.

4.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Nature Care A/S løbende skal foretage bogføring.

4.2 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på konto 2100 Vareforbrug er fremkommet.

4.3 (5 %)
Opstil balancen for Nature Care A/S pr. 30.09.2020. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.4 (5 %)
Forklar, hvordan værdien af balanceposten: Handelsvarer er fremkommet.

Uddrag
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Flying Tiger Copenhagen.

Blodrød bundlinje
Virksomheden Flying Tiger Copenhagen havde i 2016 efter at have solgt til EQT store vækstplaner, og havde sat sig det mål at nå 1500 butikker i 2020.

Dog er vækstplanerne i dag kasseret, da virksomheden de seneste år har haft udfordringer med salget i de eksisterende butikker, samt åbning af de nye.

Virksomheden ramte i 2017 med nød og næppe ikke røde tal på bundlinjen, men anderledes var det i 2018 hvor det endte med et samlet resultat på minus 536 millioner kroner.

Dog er det vigtigt for virksomheden at understrege at dette ikke giver et repræsentativt billede af virksomhedens tilstand.

Der blev udtalt at 40% af det negative resultat skyldes en regnskabsteknisk regelændring. Det er altså ikke penge der skulle op af lommen, for at ændre de røde tal på bundlinjen.

I slutningen af 2018 efter de negative tal på bundlinjen begyndte virksomheden en massiv konsoliderings- og transformationsproces.

Så efter en masse butikker skulle åbnes, går de efter at gøre hele koncernen mere lønsom, men der bliver understreget at dette koster penge.

Der er fuld gang i at få optimeret driften af deres butikker og kan allerede nu se at denne strategi er positiv.

De er altså ved at blive store igen efter deres negative tal, og dette skyldes at Flying Tiger Copenhagen har optimeret udgifter, konsoliderede deres butiksnetværk samt styrket deres supply chain.

De har også forstærket eksisterende butikker og udviklede deres i forvejen stærke DNA og koncept.

Så selvom bundlinjen styrtdykker, kan Flying Tiger Copenhagen notere den største omsætning nogensinde på 5.3 milliarder kroner og ude i butikkerne er væksten like-for-like.

Lennarts livsværk
Efter at være ude i store finansielle problemer, tog indtjeningen i virksomheden et kæmpe spring i år 2019. Dette har forbedret forholdet til bankerne.

Der forklares at den negative vækst skyldes et kæmpe oprydningsarbejde, og at men efter år 2018 har lært at sikre at de kolliderer og at tjene penge igen, nu hvor indtjeningen ventes at vokse yderligere.

I forbindelse med oprydningsarbejdet blev 40 medarbejdere på hovedkvarteret i København fyret, og dette har løftet lønsomheden, så en større del af omsætningen på 5.3 mia. kr. vekslet til drift indtjening.