Flying Tiger Copenhagen | Noter Virksomhedsøkonomi

Indledning
Her får du den første aflevering i dette semester, som udgør i alt afleveringer for 20FT. Afl1 består af 1 opgave og er estimeret til 4FT. Der medfølger en excel-fil med data til løsning af opgaverne samt en pdf-fil med tilhørende artikler.

Din besvarelse skal afleveres på LUDUS i denne (word-filen) senest 30/8 2021 senest kl. 22.00. Husk navn på filen inden du uploader på LUDUS.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 Virksomhedsanalyse
- Artikler - vedhæftet i PDF:
- Nøgletal:

Spørgsmål 1.1 - 1.6
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Flyning Tiger Copenhagen.

1.2 (15 %)
Analyser udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017/18 til 2018/19 ved hjælp af de fundne forhold. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er negativ i 2019.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Flying Tiger Copenhagen bruger.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Flying Tiger Copenhagen at åbne en webshop.

Uddrag
Flying Tiger Copenhagen hat oprettet en webshop, hvilket har forbedret deres økonomiske situation. Da kunderne har bedre mulighed for at få fat i deres produkter.

Handler over nette er blevet mere populært de sidste år, derfor spiller det også en rolle i forhold til deres omsætning og deres indtjeningsevne.

De sidste 5 år er antallet af butikker øget med 150%, omkring 1.000 butikker globalt. Fordelt over 30 lande. Hvilket også øger deres omsætning, dog også andre tiltag så som leje af lokale, og lønomkostninger.

Dog vatr år 2019 et år som har påvirket deres økonomi negativt. Da virksomheden blev præget af en dyr oprydningprocess.

Dette har påvirket negativ da omkostningerne fylder mere i % end det gjorde før. Flyning tiger vælger også at sænke priserne på nogle bestemt vare for at får ryddet ud i lageret. Hvilket betyder at fortjenesten på varerne bliver lavere.

I sammenhæng med dette havde flyning tiger nogen forskellige vare der ikke kunne sælges i butikken, som betyder at deres fortjeneste bliver mindre, og påvirker deres omsætning. Dog reducerede laget med 25%.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu