Flying Tiger Copenhagen | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Flying Tiger Copenhagen.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er negativ i 2019.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Flying Tiger Copenhagen bruger.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Flying Tiger Copenhagen at åbne en webshop.

2.1 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Helsekarma.dk opnår, når forretningsmodellen er 100 % digital.

2.2 (5 %)
Beregn salgsprisen og dækningsbidraget for en flaske Sund50+, når dækningsgraden skal udgøre 60 %.

2.3 (5 %)
Beregn, hvor meget afsætningen af Sund50+ mindst skal stige med, for at det vil være lønsomt at gennemføre reklamekampagnen.

3.1 (5 %)
Vurder, om LCH EcoPrint A/S har pligt til at redegøre for samfundsansvar i sin årsrapport for 2019/20.

3.2 (5 %)
Vurder, hvordan LCH EcoPrint A/S’ satsning på bæredygtighed har påvirket værditilbuddet til kunderne.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan det kan være lønsomt for LCH EcoPrint A/S at satse på bæredygtighed.

4.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Nature Care A/S løbende skal foretage bogføring.

4.2 (5 %)
Vurder, hvilke konti kontogruppe 1: Nettoomsætning med fordel kan opdeles på.

4.3 (5 %)
Opstil balancen for Nature Care A/S pr. 30.09.2020. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.4 (5 %)
Forklar, hvordan værdien af balanceposten: Handelsvarer er fremkommet.

Uddrag
Flying tiger undgik lige akkurat den røde bundlinje, men derfra gik den ikke længere. I år 2018 fremviste de et resultatbudget før skat på, -536.000.000 kroner.

Martin Jermiin udtaler også selv, at dette regnskab ikke er tilfredsstillende. Han fortæller dog også at det ikke er taget hensyn til nogen ting

som at 40% af det negative resultat skyldes en regnskabsteknisk regelændring, og det er altså ikke nogen penge som Flying tiger skal have op af lommen.

Det skyldes dog også at efter de åbnede så mange nye butikker, blev de nødt til at lave en stor oprydning som kostede en relativ stor sum penge.

Flying tiger skulle gøres mere lønsom, og også denne proces koster penge. Det betyder at de vil optimere driften i de forskellige butikker

samt supportfunktionerne som er en vigtig del da man har mange butikker rundt om i landet. De kan allerede se en positiv fremgang, efter den igangsatte oprydning.

Den nye strategi går ud på at de skal formindske deres udgifter, styrke deres supply chain

til sidst skal de forsat udvikle på deres allerede stærke DNA, og forbedre butikkerne rundt om i landet.

Hvis vi så skal rette blikket på noget positivt, trods deres faldene bundlinje kan vi kigge på deres omsætning.

Omsætningen slog nemlig rekord samme år som bundlinjen styrtdykkede, hvor de omsatte for 5,3 milliarder kroner, som Flying tiger også er tilfredse med.

De udtaler efterfølgende at der er en stor tiltro til den nye strategi, som kan ses i de 4 første måneder af 2019 også viser.

---

Fordelen ved at de bliver 100% digital, er at de kun er online og ikke har nogen lokaler som de skal betale leje for.

På den måde kan de bruge penge på andre ting, som kan være med til at forbedre virksomheden.

De sparer også en del folk for at skulle pakke, hvis de stod i et lokale. Men der skal være nogen til det, men dog ikke lige så mange.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu