Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Flying Tiger Copenhagen.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.

1.4 (5 %) .
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er negativ i 2019.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Flying Tiger Copenhagen at åbne en webshop.

2.1 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Helsekarma.dk opnår, når forretningsmodellen er 100 % digital.

2.2 (5 %)
Beregn salgsprisen og dækningsbidraget for en flaske Sund50+, når dækningsgraden skal udgøre 60 %.

2.3 (5 %)
Beregn, hvor meget afsætningen af Sund50+ mindst skal stige med, for at det vil være lønsomt at gennemføre reklamekampagnen.

3.1 (5 %)
Vurder, om LCH EcoPrint A/S har pligt til at redegøre for samfundsansvar i sin årsrapport for 2019/20.

3.2 (5 %)
Vurder, hvordan LCH EcoPrint A/S’ satsning på bæredygtighed har påvirket værditilbuddet til kunderne.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan det kan være lønsomt for LCH EcoPrint A/S at satse på bæredygtighed.

4.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Nature Care A/S løbende skal foretage bogføring.

4.2 (5 %)
Vurder, hvilke konti kontogruppe 1: Nettoomsætning med fordel kan opdeles på.

4.3 (5 %)
Opstil balancen for Nature Care A/S pr. 30.09.2020. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.4 (5 %)
Forklar, hvordan værdien af balanceposten: Handelsvarer er fremkommet.

Uddrag
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Flying Tiger Copenhagen.

- Skarpere priser for at rydde ud på lageret
- Fyring af 40 personer på hovedkontor
- Ny strategi - optimere udgifter, konsolidere butiksnetværk, styrke supply chain
- 5% fald i salg
- Like for like

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

- Fyring af 40 personer på hovedkontor har gjort at personaleomkostninger er faldet fra 107-105.

- Ny strategi - optimere udgifter, konsolidere butiksnetværk, styrke supply chain har resulteret i at deres anlægsaktiver er steget fra 100-150 på blot et år.

Den nye strategi har også påvirket deres varerforbrug som er faldet det sidste år altså fra 2018-2019.

- Skarpere priser for at rydde ud på lageret har påvirket varebeholdningen da de fik solgt 25% af deres varebeholdning ved at sætte priserne ned så nogle varer.

- Like for like har optimeret deres nettoomsætning da like for like har været positivt fra 2017-2018.

De sidste år er nettoomsætningen uændret hvilket kan være fordi at like for like er faldet med 5 %. Men Flying Tiger Copenhagen valgte at nedsætte nogen af deres produkter i pris hvilket har gjort at deres salg er steget.