Flying Tiger Copenhagen | Afsætning

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
1.2 (15 %)
1.3 (10 %)
1.4 (5 %)
1.5 (5 %)
1.6 (5 %)
2.1 (5 %)
2.2 (5 %)
2.3 (5 %)
3.1 (5 %)
3.2 (10 %)
4.1 (5 %)
4.2 (5 %)
4.3 (5 %)
4.4 (5 %)

Uddrag
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Flying Tiger Copenhagen.

- Flying Tiger Copenhagen kunne i 2019 notere den største omsætning nogensinde nemlig på 5,3 milliarder kr, samt at væksten i deres fysiske butikker også er stabil.

- Derudover har Flying Tiger også fået en webshop . Generelt fylder internet handel mere og mere i danskernes hverdag, og en net shop er derfor nemmere at tilgå end en fysisk butik.

Ved at oprette en webshop når virksomheden også ud til en bredere målgruppe. Samtidig har virksomheden også en bæredygtig og innovativ tilgang til deres webshop bl.a.

har det oprettet sjove pakker til børn der hurtigt skal underholdes f.eks. "Undskyld til naboerne-pakken". Pakkerne som kunderne modtager er er fremstillet af genbrugspap, som dermed kan genanvendes.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Hvis man kigger på tallene på indtjeningsevnen kan man se at virksomheden vareforbrug er faldet fra 115 i 2018 til 103 i 2019.

Dette hænger sammen med at Martin Jermiin i 2018 starter en massiv oprydning, da de vil optimere driften af deres butikker og supportfunktioner. Dette er en stor tranformation, som man kan se på tallene er lykkedes for virksomheden.

- Virksomheden af – og nedskrivninger også er faldet markant fra 112 i 2018 til 85 i 2019. Dette betyder en værdiforringelse og aktivernes værdi er faldet.

I sammenhæng med dette kan man også se at virksomhedens anlægsaktiver er faldet fra 150 til 139. dette kan eventuelt skyldes den oprydning Flying Tiger har gennemgået.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.

- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Her kan man se både virksomhedens overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed.

Fra 2017 – 2018 kan man se at der sker et fald i begge. Dog i fra 2018-2019 stiger de begge igen. Det er positivt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu