Indholdsfortegnelse
1 Analyser Flexas værdikæde og vurder, hvad virksomhedens kernekompetencer er
- Støtteaktiviteter
- Virksomhedens infrastruktur
- Menneskelige ressourcer
- Teknologiudvikling
- Indkøb
- Primære aktiviteter
- Indgående logistik
- Produktion
- Udgående logistik
- Markedsføring/salg
- Kernekompetencer:

2 Analyser hvilke forhold i Flexas omverden, der har afgørende betydning for virksomheden. Indsaml selv relevant information om omverdens forhold.
- Uafhængige
- Afhængige

3 Vurder, på baggrund af ovenstående analyser, Flexas nuværende situation vha. en SWOT- opstilling og diskuter, hvordan virksomhedens fremtidsmuligheder ser ud
- Fremtidsmuligheder:
- 3 Delkonklusion

Bibliografi

Uddrag
Værdikæden kan benyttes for at finde frem til ressourcerne og kernekompetencerne som skaber værdi som kunden.

Virksomhedens værdikæde består af en række aktiviteter, der udføres for at produktudvikle, indkøbe, producere, markedsføre

levere og servicere virksomhedens produkt. Disse ting skaber tilsammen produktets værdi for kunden. (Helle Villum Christensen 2017)

---

Virksomhedens infrastruktur
90% af virksomhedens omsætning kommer fra udenlandske markeder. Flexa er præsenteret i 25 lande igennem

møbelhuse, franchise butikker og nogle få enkelt eget. flexa opkøbte også i 1990’erne THUKA og dermed fik nogle nye produktionsfaciliteter i Estland

hvor målet var at nedbringe nogle omkostninger og få adgang til flere markeder. det har derfor styrket deres økonomi at opkøbe THUKA.

Menneskelige ressourcer
Flexa bruger ikke menneskelige ressourcer i deres produktion, men i deres salg. Hos deres forhandleres butikker er der medarbejdere, som kan råde og vejlede forbrugeren.

Teknologiudvikling
Virksomheden er god til at produktudvikle, da de overlever på denne måde. Deres hjemmeside er på 15 forskellige sprog

som gør det nemmere for dem at komme ud på andre landes markeder og derfor bliver et multinationalt selskab. Deres hjemmeside er meget brugervenlig og nem at finde rundt i, som skaber en stor værdi for kunden.

Indkøb
90% af deres møbler bliver produceret på deres fabrikker i Estland, hvor der er en lang håndværksmæssig tradition for at arbejde med træ.

De har derudover 30 udvalgte leverandører fra Estland og nabolandene. Flexa forsøger at få et samarbejde med et møbelforretning. Møbelforretningen søger via e-handel og er lagerførende med 3-4 produkter.