FLEXA | Afsætning

Indholdsfortegnelse
Karakteriser kort FLEXAs valg af målgruppe(r)
Analyser FLEXAs interne forhold
Værdikæde
Kernekompetencer:
SW-tiltag:
Vurder FLEXAs internationalisering
Diskuter FLEXAs internationale distribution

Uddrag
Der er på baggrund af det udleverede materiale, udarbejdet en vurdering af FLEXAs internationalisering. Der er i vurderingen kigget på virksomhedens eksportmotiver, eksportberedskab, markedsudvælgelse og internationaliseringsmodeller. Der er benyttet relevant information fra det udleverede materiale og bilag til at besvare opgaven.

FLEXA ønsker at være succesfulde på globalt plan. Her ses det at virksomhedens interne forhold er påvirket af de proaktive eksportmotiver. Virksomheden ønsker at øge deres vækst- og indtjeningsmål ved at eksportere til flere lande. Der har de seneste år været en stigende efterspørgsel i England og Kina hvor virksomheden har opnået stor succes.

Direktørens erfaring er med til at kunne udnytte mulighederne eksportmarkedet stiller til rådighed. Virksomhedens interesse i indgå nye markeder i nye lande er altså påvirket af både de eksterne eksportmotiver – efterspørgsel, men også virksomhedens egne ønsker om øget vækst- og indtjeningsmål.

FLEXAs eksportparathed kan vurderes ud fra virksomhedens eksportberedskab. Her ses det at produkterne er egnet til eksport og der ikke vil komme lovgivning i vejen for virksomheden, eftersom der er stor fokus på lovgivningskrav og øko mærkede produkter. Muligheden for at tilpasse produktet til eksportmarkedet kan diskuteres, eftersom FLEXAs mission er at fastholde deres oprindelige design og image.

Virksomheden har stor fleksibilitetsmuligheder i produktionen, hvorved virksomheden har stor leveringssikkerhed. Større krav til leverandørerne vil altså ikke skabe problemer for virksomheden. Virksomheden har motivation for at udforske nye markeder og hele tiden eksportere.

Med stor erfaring fra ledelsen, vil det skabe nemmere forhold for virksomheden at gennemgå disse processer. Dog kan der opstå udfordringer med kulturelle forskelle. Her kan leverandørerne muligvis hjælpe til med deres viden fra de nærliggende lande. Virksomheden har økonomisk ikke problemer med at ekspandere til nye lande.

Virksomheden havde en omsætning på 273 mio. Kroner i 2013 hvilket er meget positivt for FLEXA.

Det vurderes at FLEXA benytter sig af nærmarkedsmetoden til at udvælge hvilke markeder de skal ekspandere til. Her ser vi at virksomheden vælger nærmarkeder hvor miljøafstanden er mindst muligt. I virksomhedens etablerings år, ser vi at de stille og roligt udvidede til andre europæiske lande.

Her er miljøafstanden hovedsageligt lille og der er ikke til store krav til virksomhedens eksportberedskab. Virksomheden benytter sig af deres samarbejdspartnere til at fremtræde på nye markeder. Her ser vi fx at 2001 indtrænger på det kinesiske marked, hvor de i forvejen havde leverandører.

Dette gør at leverandørerne kommer med viden om markedet og skaber større muligheder for succes. Virksomheden er altså en Born Global virksomhed grundet ledelsens erfaring og stærke eksportberedskab. Derudover ses en stor efterspørgsel på eksportmarkedet samt virksomhedens store interesse for international succes.

Virksomheden benytter sig også af netværksmetoden, eftersom de deltager på internationale messer for at tiltrække nye forhandlere. Derudover benytter de deres samarbejdspartnere til at åbne op for nye mulige markeder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu