Indholdsfortegnelse
Opgave 2 Likviditetsbudget
2.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt likviditetsbudget for Fjerbolden for 2019.

2.2 (5 %)
Vurder, hvor meget Poul Madsen har behov for yderligere at låne i banken for at drive virksomheden.

2.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er nødvendigt for Poul Madsen at udarbejde både et resultatbudget og et likviditetsbudget i forbindelse med etableringen af Fjerbolden.

Opgave 4 Indtjening og likviditet
4.1 (5 %)
Opgør Sportengros A/S’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne november, december og januar i forbindelse med køb og salg af Cool-skiundertøj.

4.2 (5 %)
Forklar, hvorfor køb og salg af Cool-skiundertøjet påvirkede Sportsengros A/S’ indtjening og likviditet forskelligt i januar måned.

4.3 (5 %)
Beregn, hvor meget varebeholdningen af Cool-skiundertøj udgør ved udgangen af januar måned opgjort i enheder og kroner.

Løvernes hule Watery Aps:
1. Karakteriser Daniel Johannesen som iværksætter, kom i denne forbindelse ind på hvilken iværksættertype, Daniel er
2. Udarbejd et forslag til virksomhedens ide
16. Forklar hvilke udfordringer Daniel Johannesen har mødt som iværksætter og analyser, hvorledes han har overkommet disse
17. Vurder hvorfor tre af "løverne" er interesserede i at investere i Watery Aps
18. Diskuter hvorfor Watery Aps har succes

Uddrag
Det vil han fordi han i 4. kvartal primo har et underskud på 280.000kr, så for at han kan betale sine regninger i den måned vil han have behov for en likviditetsreserve på minimum 280.000 kr.

Derudover skal man også tage i betrækning, at et budget kun er en oversigt/prognose for en virksomheds fremtidige indtægter og udgifter, så der kan forekomme uforudsete omkostninger. Derfor er der medregnet en ”buffer” på 70.000 kr.

---

Likviditetsbudgettet viser de forventede indbetalinger og udbetalinger, hvor resultatbudgettet viser de forventede indtægter og omkostninger.

Dermed vil hans resultatbudget vise indtjeninger i hans virksomhed og likviditetsbudgettet give overblik over virksomhedens likvide midler.

Likviditetsbudgettet for han brug for på kort sigt, for at han kan være sikker på hele tiden at kunne betale sine regninger. Resultatbudgettet vil blive brugt til at give et billede af det budgetterede resultat, for den fremtidige periode og hvorvidt det er tilfredsstillende eller ej.