Indledning
Fitness World er Danmark fitness gigant. De dominerer det danske fitness marked. Jeg vil analysere Fitness World og kigge på deres stærke og svage sider. Dette vil jeg gøre ved hjælp af en Business model canvas- analyse.

I BMC-analysen har jeg naturligvis fokus på virksomhedens interne situation, hvor jeg kigger nærmere på emner som aktiviter, recursser og kunder.

Indholdsfortegnelse
1. Kundesegmenter
2. Værditilbud
3. Kanaler
4. Kunderelationer
5. Indtægtsstrømme
6. Nøgleressourcer
7. Nøgleaktiviteter
8. Nøglepartnere
9. Omkostningsstruktur

Uddrag
Fitness World er yderst aktive på de sociale medier, Facebook og Instagram. Hvor Fitness World igennem trænings videoer og billeder forsøger at skabe kontakt til kunderne.

Til dette bruger de forskellige influencer til at give kunderne motivation til at besøge deres center. Dog ikke helt influencer som vi normalt kender dem

de bruger eksempelvis Henrik duer, som er en lidt mere autoritær person end eksempelvis reality stjerne. Derudover forsøger de også at fange kunderne ved hjælp af reklamer i fjernesynet og annoncer på YouTube.