Indholdsfortegnelse
Præsentation af Fitness World. 2
Analyser relevante forhold i Fitness Worlds omverden, der påvirker virksomheden. 2
Fitness Worlds uafhængige omverden 3
Samfundsøkonomiske forhold. 3
Teknologiske forhold 3
Massemedier. 3
Politiske og lovgivningsmæssige forhold. 3
Demografiske forhold. 3
Miljø. 3
Kulturelle forhold. 3
Fitness Worlds afhængige omverden. 4
Mellemhandlere. 4
Leverandører. 4
Konkurrenter. 4
Diskuter og vurder Fitness Worlds strategiske muligheder. 4
SWOT analyse af Fitness World. 4
Ansoffs vækstmatrix. 5
Markedspenetrering 6
Markedsudvikling. 6
Produktudvikling. 7
Diversifikation. 7
Integration. 7
Vurder Fitness Worlds marketing-mix i forhold til deres målgruppe. 7
Produkt. 8
Pris. 8
Place 9
Promotion. 9

Uddrag
Fitness World er en dansk kæde af fitnesscentre, der blev åbnet i 2005 i København. Kæden havde i marts 2010 56 centre og 200.000 medlemmer.

Kæden blev åbnet af hovedaktionæren Henrik Rossing sammen med Per L. Nielsen som formand i bestyrelsen. Per L. Nielsen er i dag medejer og administrerende direktør i kæden.
Fitness Worlds vision er at give så mange som muligt et sundere liv.

---

Mellemhandlere.
Fitness World fungerer som leverandører, og har derfor ingen mellemhandlere.

Leverandører.
Man må formode at Fitness World har en fast leverandør af deres maskiner, samt en fast leverandør af tasker, håndklæder, kildevand

proteindrikke og energibarer, hvor at de får rabat på grund af stordriftsfordelene. Jeg formoder at der ikke er den store forskel på leverandører af fitness udstyr, dog måske andet end prisen, så derfor vil jeg mene at de ikke har den store indflydelse på virksomheden.

Konkurrenter.
Der er en hård konkurrence i fitnessbranchen. Der har igennem de senere år været en del fusioner og opkøb.

Det var netop igennem opkøb at det er lykkedes Fitness World at blive den største kæde i Danmark. Markedsfølgeren er Fitness.dk med den næst største markedsandel.

Dog har de to centre forskellige målgrupper og det kan derfor diskuteres hvor meget de er i konkurrence med hinanden. En stor opkommende konkurrent til alle fitnesscentre er de foreningsbaserede fitnesscentre.

Disse modtager nemlig økonomisk støtte fra DGI og DIF, samt støtte fra kommunerne. Disse centre ligger dog mest i udkantområder af Danmark, hvor at Fitness World for det meste ligger i store byer.

Diskuter og vurder Fitness Worlds strategiske muligheder.
For at kunne vurdere de strategiske muligheder er jeg nød til først at lave en SWOT analyse ud fra den omverdens analyse jeg netop har lavet.