Finansregnign | Opgave

Indledning
I følgende opgave kommer vi til at gennemgå og redegøre for en af de smukke grene inden for matematikverdenen - finansregning.

Helt konkret omfatter den finansielle regning alt beregning, der har med penge/økonomi at gøre.

Det er bl.a. her vi støder på annuiteter, terminer, renter (normelle og effektive), restgæld, opsparing, lån & amortisationstabeller.

Når vi har med noget så jordnært som med penge at gøre, er det ikke overraskende at vi støder på det en del i hverdagen - hvilket også betyder, at det er en super god ting at kunne, i og med det er så omfattende.

Indholdsfortegnelse
Intro 2
1. Lav en dybdegående redegørelse for hvordan man fremskriver et beløb ved hjælp af kapitalfremskrivningsformlen: 3
1. Vis også hvordan man kan tilbageskrive et fremtidigt beløb Kn for at finde dets kapitalværdi K0: 4
2. Gør kort rede for formlen for årlig effektiv rente: 4
3. Udled annuitetsformlen for fremtidsværdi og forklar hvordan den bruges i praksis: 5
4. Udled annuitetsformlen for nutidsværdi og forklar hvordan den bruges i praksis: 6
5. Forklar beregningen af restgæld for et annuitetslån. 6
6. Forklar hvordan en amortisationstabel er opbygget (benyt eksemplet i bilag). 7
7. Hvad menes der med ÅOP? 8

Uddrag
1. Lav en dybdegående redegørelse for hvordan man fremskriver et beløb ved hjælp af kapitalfremskrivningsformlen:

Kapitalfremskrivningsformlen benyttes til at udregne rentetilskrivningen på et beløb, og derved finde ud af hvad slutkapitalen på din opsparing efter n terminer, er.

K0 er startkapitalen, fordi det er kapitalværdien efter 0 terminer
n angiver antal terminer
r angiver renten i decimaltal
Kn er slutkapitalen

Et eksempel på ovenstående formel, kunne se ud således:
Vi forestiller os, at 10.000 kr. sættes in i banken, med en rente på 2%. Renten tilskrives 1 gang om året i 10 år.

Efter 1 år har vi: K1 = 10000 * (1+0,02) = 10000 * (1 + 0,02)1 = 10200
Efter 2 år har vi: K2 = 10000 * (1 + 0,02) * (1 + 0,02) = 10000 * (1 + 0,02)2 = 10404

---

2. Gør kort rede for formlen for årlig effektiv rente:
Den årlige effektive rente kaldes også for den nominelle rente.

Det er oftest den der oplyses, når man tager et lån. Til forskel fra den pålydende rente, tager den effektive rente højde for tilskrivninger af renters rente.

På I’ets plads kan der også stå reff, som betyder den årlige effektive rente.
r = rente i decimaltal
n = antal terminer

Et eksempel på beregning af effektiv rente, kunne se ud således:
Dvs. at den årlige effektive rente er 7,95%

3. Udled annuitetsformlen for fremtidsværdi og forklar hvordan den bruges i praksis:
Ved en annuitet forstås en række lige store ydelser, der falder til en fast terminsdato til en fast rente.

Annuitetsformlen for fremtidsværdien (An) bruges til at beregne værdien af opsparingen efter n antal indbetalinger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu