Finanspolitik | IØ

Forsidehenvisning: De fede år for dansk økonomi er ovre, og afmatning er på vej, vurderer økonomer – 1. januar 2020 Jyllands-Posten

Opgavebeskrivelse
1. Hvad er finanspolitik? Her skal i komme ind på stram og lempelig finanspolitik, og hvornår man skal føre hvilken form for finanspolitik.

2. Hvilke finanspolitiske instrumenter har man? Her skal i komme ind på direkte og indirekte instrumenter, og hvilken type af instrumenter der virker kraftigst.

3. Ud fra artiklen nederst skal i give en karakteristik af de forventede konjunkturer i 2020.

4. Ud fra svaret til opg. 3, diskuter hvordan finanspolitikken bør tilrettelægges.

5. Hvad er risikoen ved at lempe finanspolitikken for meget?

Uddrag
Finanspolitikken:
Finanspolitikken er styret af staten. Når staten vil justere finanspolitikken, bruger staten deres indtægter (skat) og deres udgifter. Statens indtægter og udgifter har en stor påvirkning på samfundets efterspørgsel. Efterspørgslen påvirker så de samfundsøkonomiske problemer som produktion, beskæftigelsen og betalingsbalancen. Statens finanser kan hermed styre påvirkningen af efterspørgslen. Når vi taler om finanspolitik er der to former der er lempelig og stramfinanspolitik.

Lempeligfinanspolitik:
Ved lempeligfinanspolitik forsøger, man at påvirke efterspørgslen på en positiv måde. Dette sker ved at statens indtægter sættes ned og statens udgifter øges. Når statens indtægter sættes ned, stiger efterspørgslen, da borgene får en større disponible indkomst, det sker fordi skatten bliver lavere og man skal betale mindre i moms og afgift på de produkter man køber. Det vil medføre som nævnt før højere disponible indkomst.

Når statens udgifter øges, kan det ske ved flere indgreb. Det kan blandt andet ske ved at bygge flere motorveje og broer, altså ved offentlige anlægsinvesteringer, hvilket vil øge beskæftigelsen, da det vil kræve arbejdskraft på de givende projekter. Statens udgifter øges også hvis man hæver SU’en eller dagpengestatens. Ved lempeligfinanspolitik stiger BNP, beskæftigelsen stiger, importen stiger og prisstigninger øges. Den negative effekt er forværret betalingsbalance og en øget inflation.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her