Finanspolitik: EU’s påvirkning af dansk finanspolitik | IØ Opgave

Problemformulering
Hvordan påvirker EU Danmarks finanspolitik og hvilke konsekvenser har det for det danske samfund?

Indledning
Vi skriver om dette emne, fordi EU har stor betydning for mange landes politikker, heriblandt finanspolitik, som har stor betydning for et lands produktion, beskæftigelse og betalingsbalance. Her spiller politikerne i folketinget en stor rolle, da det er dem der styrer finanspolitikken ved finansloven, og som indirekte påvirker Danmarks BNP, Saldo på offentlige budgetter og social udligning.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Problemformulering 3
Dansk finanspolitik 3
EU’s finanspolitik 3
Betydning for Danmark 4
Konklusion 5
Kildeliste 6
Bilag 1 7
Bilag 2 8
Bilag 3 11
Bilag 4 14

Uddrag
Finanspolitik er en overordnet betegnelse for de ændringer der sker i de offentlige udgifter og indtægter. Overordnet set er de offentlige udgifter gjort op i offentligt forbrug, sociale overførsler, investeringer og finansielle poster, hvorimod indtægterne hovedsageligt består af skatteprovenuet fra beskatning af den personlige indkomst, selskabsskatter, forbruger beskatning som moms og afgifter samt arbejdsmarkedsbidrag.

Finanspolitikken har gennem tiden være associeret med konjunkturpolitik dvs. mulighederne for at man gennem ændringer i de offentlige udgifter eller indtægter kan påvirke den økonomiske udvikling.

En lempelig finanspolitik forøger enten de offentlige udgifter eller reducerer skatterne for at øge den samlede efterspørgsel og dermed aktivitet i økonomien. En stram finanspolitik går derimod den modsatte vej ved at mindske de offentlige udgifter eller øge skatterne for at begrænse den økonomiske aktivitet...

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her