Finanslov, finanspolitik, arbejdsudbud og vækst | IØ

Indholdsfortegnelse
1) Redegør kort for hvad der forstås ved finanslov og finanspolitik
2) Analyser med udgangspunkt i bilagene finansloven for 2020. Kom bl.a. ind på:
3) I bilag 3 kritiserer CEPOS og DI finansloven for at mindske arbejdsudbuddet, forklar logikken i det argu- ment

Uddrag
Statens indtægter, som er skatter og afgifte, og statens udgifter er så store at de kan påvirke efterspørgslen. Finanspolitik går helt simpelt ud på at påvirke samfundsøkonomien. Staten kan påvirke samfundsøko- nomien ved hjælp af forskellige metoder de kan enten føre en lempelig eller en stram finanspolitik.

Hvis staten fører en lempelig finanspolitik, betyder det at staten vil øge den efterspørgslen. Staten har for- skellige muligheder for at øge efterspørgslen, de kan f.eks. sænke momsen. Hvis man sænker eller fjerner momsen vil gøre varer billigere for husholdningerne, og derfor vil folk købe mere og flere varer, som vil skabe økonomisk vækst.

Staten kan også vælge at lade deres udgifter stige, de kan f.eks. bygge flere motorveje, broer og sygehuse osv.

Dette vil sætte gang i produktionen og en øget efterspørgsel, som i sidste ende vil betyde at beskæfti- gelsen stiger. Staten har også andre metoder, de kan f.eks. lade deres indtægter falde, ved at sænke skat- ten eller afgifterne, det vil også have samme virkning.

Det vil altså sige at staten øger den samlede efterspørgsel, ved at statens indtægter falder eller statens ud- gifter stiger. Lempelig finanspolitik bruges når man vil hæve beskæftigelsen, dog er ulempen en forværret betalingsbalance og en øget inflation (som måske kan være godt).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu