Finansiering | Noter i maematik | Over 6 sider

Indledning
Denne emneopgave er en opgave om finansiel regning. Når man har med finansiering at gøre så arbejder vi med fremskrivningsformlen og annuiteter, og når det er vi regner med de 2 formler så er det vi kan beregne hvad nutid- og fremtidsværdien er.

Når vi har penge i banken, så kan vi finde ud af hvor mange penge vi har i fremtiden når de står i banken. Hvis vi skal have styr på vores lån og opsparing så kan man lave en annoitetsplan, som hjælper med at få et overblik over dette.

I denne emneopgave vil vi komme ind på nogen forklaringer af formler, kommer med eksempler og så kommer vi ind på et bevis.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Forklaring af rentesregning
Forklaring på effektiv rente
Forklaring af annuitetsregning
Forklaring af forskellen på gælds- og opspringsformlen.
Eksempel på opspringsformlen
Forklaring af at isolere bogstaverne i de forskellige formler.
Bevise annoitetsopsparingsformlen.
Forklaring og visning af annoitetsplan
- Terminer
- Gæld
- Ydelse
- Rente
- Afdrag
- Restgæld
Eksempel på en annoitetsplan

Uddrag
Forklaring på effektiv rente
En effektiv rente på et lån dækker over den årlige rente.

En effektiv rente fortæller en hvor mange renteomkostninger man skal betale i alt, og renters rente det er en rente hvor man betaler på det beløb som man førhen har betalt rente i.

Formel for effektiv rente er følgene.
i=(1+(r/n))^n-1
Hvor følgene begreber betyder

i er den effektive rente
r er den årlige rentesats
n er antal terminer

Forklaring af annuitetsregning
Annuitetsregning er en nogle betalinger som falder indenfor samme tidsinterval, hvor i oftest også er lige store.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu