Finansiering | Noter Emneopgave Matematik

Indledning
Denne emneopgave er en opgave om finansiel regning. Når man har med finansiering at gøre så arbejder vi med fremskrivningsformlen og annuiteter, og når det er vi regner med de 2 formler så er det vi kan beregne hvad nutid- og fremtidsværdien er.

Når vi har penge i banken, så kan vi finde ud af hvor mange penge vi har i fremtiden når de står i banken.

Hvis vi skal have styr på vores lån og opsparing så kan man lave en annoitetsplan, som hjælper med at få et overblik over dette.

I denne emneopgave vil vi komme ind på nogen forklaringer af formler, kommer med eksempler og så kommer vi ind på et bevis.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Forklaring af rentesregning
Forklaring på effektiv rente
Forklaring af annuitetsregning
Forklaring af forskellen på gælds- og opspringsformlen.
Eksempel på opspringsformlen
Forklaring af at isolere bogstaverne i de forskellige formler.
Bevise annoitetsopsparingsformlen.
Forklaring og visning af annoitetsplan
- Terminer
- Gæld
- Ydelse
- Rente
- Afdrag
- Restgæld
Eksempel på en annoitetsplan

Uddrag
11751kr. er hvad der står på kontoen efter 7 år med en rente på 6%

Vi bruger opspringsformelen til at sætte lige store beløb ind og som er til en fast rente.

Hvor vi bruger gældsformelen til at kendes ens låns størrelse, hvor man finder ud af hvor meget man kan betale hver termin.

Forklaring af at isolere bogstaverne i de forskellige formler.

Vi starter med formlen k_n=k_0*(1+r)^n og der vil vi isolere k_0

Når der et gangetegn mellem k_0 og (1+r) så er det vi kan divider parentesen på begge sider.

Så kommer formlen til at se således ud.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu