Indholdsfortegnelse
Opg 4.12
Opg 4.19
Opg 4.20
Opg 4.27
Opg 4.29
Opg 4.39

Uddrag
For at regne ud hvor mange penge den studerende lånte skal man bruge tilbageskrivningsformlen. Tilbageskrivningsformlen kan bruges til at vise K_0 altså begyndelseskapital til tidspunktet 0.

Formlen kan skrives på to måder K_0=K_n/(1+r)^n eller K_0=K_n (1+r)^(-n). De er lig med hinanden, fordi man bruger potensregneregler i den sidste formel.

En af regnereglerne siger at vis man dividere a med b^n, kan man omskrive det til a gange med b^(-n). Når jeg har brugt tilbageskrivningsformlen, kan jeg se, hvor meget den studerende lånte.

---

Det er meget det samme man gør bortsæt fra at tilskrivningen nu forgår kvartårlig og ikke månedlig. Det ville sige at man skal nu dividere den årlig rente med 4 i stedet for 12.

I formlen skal man nu også opløfte i 4 i stedet for 12, fordi kvartårlig er det samme som 1/4, hvilket ville sige at tilskrivningen sker 4 gange om året.

C
Det unge par skal vælge bankens tilbud da den effektive rente er lavere. Den effektive rente er et mere præcis tal for hvad de skal betale, da der er renters rente.

Det betyder hver gang der kommer rente oven i dit lån bliver beløbet større, så næste gang der kommer rente bliver de taget af det større beløb.

Det ville sige at selvom renten er det samme antal procentpoint, så ville beløbet ikke være det samme.