Finansiel regning | Matematikopgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Teori
o Pålydende rente og effektiv rente.
o Fremskrivning og tilbageføring af én kapital. Brug en tidslinje til at visualisere jeres forklaring.
o Formlen til fremskrivning af kapital, og de 3 andre formler kan vi udlede fra denne formel.
o Annuitet samt nutidsværdien og fremtidsværdien af en annuitet. Brug en tidslinje til at visualisere Jeres forklaring.
o Formlerne til beregning af nutidsværdien og fremtidsværdien af en annuitet, samt de fire andre formler kan vi udlede ud fra disse to formler
o Restgældsformlen
o Amortisationsplan

Mindstekravsopgaver
Mindstekravsopgave 1
a) Hvad var startkapitalen?
Mindstekravsopgave 2
a) Udfyld de manglende 3 pladser i ovenstående amortisationsplanen og vis dine mellemregninger.
- Primo restgælds mellemregning:
- Ydelse mellemregning:
- Rentebeløbs mellemregning:
- Afdrags mellemregning:
- Ultimo mellemregning:
Mindstekravsopgave 3
a) Beregn den effektive rente, og forklar hvorfor den effektive rente er lidt større end den pålydende rente.
Mindstekravsopgave 4
a) Hvad står der på kontoen efter 10 år?

Opgave 5
a) Hvor meget vokser beløbet til på 3 år?
b) Hvor stort et beløb skal Pallesen indsætte i dag på sin bankkonto for at kunne indfri gælden om 10 år.
c) Beregn den gennemsnitlige årlige rente.
d) Hvornår vil saldoen udgøre 70.996 kr.?
e) Hvad er den effektive rente, når den kvartalsvise rente er 0,8 %?

Opgave 6
a) Hvor meget har hun opsparet i løbet af 10 år
b) Hvor stor skal den månedlige ydelse være, hvis hun på en konto med en rente på 3,6 % p.a. skal opspare 200.000 kr. i løbet af 10 år?
c) Hvor lang tid vil det tage hende at opspare 200.000 kr., hvis den månedlige ydelse er 1000 kr., på en konto med renten 3,6 % p.a.?

Opgave 7
a) Hvor stort et beløb kan Kurt låne?
b) Hvor stor ydelse skal han betale pr. måned?
c) Hvor lang tid vil det tage Kurt at tilbagebetale lånet på 57.000 kr. når renten er 8 % p.a. og den månedlige ydelse nu er 500 kr.?
d) Hvad er restgælden efter 2 år?

Opgave 8
a) Egenbetalingen
b) Den månedlige ydelse på både realkreditlån og banklån
c) Størrelsen af den allersidste ydelse, sådan at lånet går i nul (brug restgældsformlen)
d) De samlede renteomkostninger
e) Den effektive rente for begge lån
f) Lav en amortisationstabel over banklånet og sæt en tabel over de sidste 5 terminer ind i besvarelsen.
g) Lav en grafisk fremstilling af banklånet, der viser fordelingen mellem rente og afdrag for hver ydelse, og forklar hvad grafen viser.

Opgave 9
a) Hvor meget skylder den studerende efter sidste udbetaling?

Bonusopgave
a) Beregn størrelsen af lånet.

Uddrag
I forbindelse med diverse lån og afbetalingskøb opgives renten i % p.a- altså den pålydende rente. Der er bare det luskede, at renten ofte bliver tilskrevet 4 gange årligt, og en gang imellem hele 12 gange årligt.

Denne formel: i=(1+r)^n-1 beregner, hvad den effektive rente i pr. år er, når der tilskrives rente n gange på et år. Dvs. hvad renten skulle være, hvis rente beløbet skulle være det samme ved kun én rentetilskrivning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu