Finansiel regning | Emneopgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Teori:
Beregning:
Opgave 1 (Fremtidsværdi og nutidsværdi af en kapital)
Opgave 2 (Rentefodsbestemmelse og bestemmelse af antal terminter)
Opgave 3 (Gennemsnitlig rente)
a) Hvad er den gennemsnitlige rente? Vi skal bruge denne formel
b) Hvis der er indsat 100 kr fra start, hvor mange penge står der så efter de 10 terminer?
Opgave 4 (Effektiv rente)
a) Beregn den årlige effektive rente (% med 2 decimaler) i følgende tilfælde: i=(1+r)^n-1 det er denne formel vi gør brug af
b) Forklar hvad formlen for den effektive rente kan bruges til.
- Annuitet
Opgave 5
Opgave 6
Annuitetslån
Opgave 7
1) Opstil en amortisationsplan
2) Hvad er den sidste ydelse der skal betales?
3) Forklar, hvordan tallene for 5. termin i amortisationsplanen er udregnet
4) Udregn ved hjælp af restgældsformlen gælden efter den 8. ydelse er betalt
-Bilag: Formler til Rentesregning

Uddrag
Hvis du får 20000 kr. om 10 år og du har en rentefod på r., vil en kapital K0 i dag, der giver de 20000 kr. om 10 være givet ved 20000= K0(1+r)n K0 = 20000/(1+r)n K0 er så her nutidsværdien. Tilsvarende skal du bruge kapitalformelen til at omregne en nutidig værdi til fremtidsværdi.

---

Et annuitetslån er et lån, hvor man betaler samme ydelse igennem hele lånets løbetid. Dette betyder at man betaler mindre i afdrag på lånet i starten af lånets løbetid end i slutningen.

Et afdragsfrit lån giver dig mulighed for at have afdragsfrie perioder, hvor du ikke skal betale af på lånet. Dette kan give luft i din økonomi, hvis du eksempelvis vil betale en anden gæld af.

Så forskellen på de 2 er at ved at annuitetslån er der en fast ydelse hele tiden igennem året, hvor ved det afdragsfrie lån er der mulighed for perioder, hvor man ikke skal betale. Dog skal du stadig betalte renter og gebyr.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu