Indholdsfortegnelse
Virksomhedsanalyse
- Mission
- Vision
- Råvarer:
- Produktion:
- Færdigvarer:
- Organisation:
- Internt materiale:
- Artikler:
- Nøgletal:
- Pengestrømsopgørelse:

Spørgsmål 1.1 - 1.7
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i FF Skagen A/S.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Aktivernes omsætningshastighed

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden er faldet fra 6,5 % i 2017 til 2,3 % i 2019.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (4 %)
Forklar, hvorfor af- og nedskrivninger er tillagt resultat af primær drift ved beregning af pengestrømme fra driftsaktiviteten.
Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden FF Skagen A/S har de største udfordringer.

1.7 (5 %)
Vurder, hvilke fordele FF Skagen A/S opnår ved investeringen i nye lossefaciliteter.

Opgave 2
Aktivitetsoptimering

Spørgsmål 2.1 - 2.4
2.1 (5 %)
Redegør for, hvad der kan være årsag til forløbet af de variable omkostninger ved produktion af E-nature.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Vurder, hvilken prisfastsættelsesmetode Ekan A/S anvender ved prisfastsættelsen af E-nature. Se bilag 3.

2.3 (5 %)
Beregn den optimale salgspris og afsætning for E-nature.
De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.4 (5 %)
Vurder, hvor meget de variable enhedsomkostninger maksimalt må stige uden, at den optimale salgspris ændres. Se spørgsmål 2.3.

Opgave 3
Styring af knappe resurser

Spørgsmål 3.1 - 3.4
3.1 (6 %)
Bestem, hvor mange ruller KA-20 og KA-30 der skal produceres i den kommende måned for at få det størst mulige dækningsbidrag ved produktion med BIO-00 under hensyntagen til de nuværende begrænsninger.
De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

3.2 (5 %)
Vurder, hvor meget Grønt Alternativ A/S højst bør betale i merpris for en eventuel ekstra leverance på 900 kg BIO-00.

3.3 (5 %)
Vurder, om Grønt Alternativ A/S bør tage imod medarbejdernes tilbud om overarbejde.

3.4 (5 %)
Diskuter, om Grønt Alternativ A/S skal skifte fra BIO-00 til BIO-10.

Opgave 4
Logistik

Spørgsmål 4.1 - 4.3
4.1 (5 %)
Beregn, om det er lønsomt for virksomheden selv at producere standardprofilerne.
De nødvendige informationer fremgår af bilag 5

4.2 (5 %)
Beregn, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre for, at det er lønsomt selv at producere standardprofilerne.

4.3 (5 %)
Diskuter, om AluFinish A/S bør producere alle standardprofiler selv fra 1. januar.

Uddrag
FF Skagen A/S er en af verdens førende producenter af fiskemel og fiskeolie. Produkterne anvendes i hele verden til fremstilling af foder til bl.a. fisk, svin, fjerkræ, hunde og katte.

Kunderne er virksomheder som fx danske Biomar samt Ewers og Skretting fra Norge, der er verdens tre største producenter af fiskefoder. 90 procent af omsætningen hos FF Skagen A/S kommer fra eksport til Norge og Kina.

Fiskemel og fiskeolie står for over 70 % af omsætningen, mens resten hovedsageligt kommer fra salg af konsumfisk, især sildeprodukter.

FF Skagen A/S’ fabrikker er beliggende på havnene i Skagen og Hanstholm. Her forarbejdes årligt omkring 500.000 tons råfisk til 170.000 tons fiskemel og fiskeolie.

Virksomheden har det eneste anlæg i verden, som kan rense fisken fuldstændigt for fremmedstoffer, så produkterne er renere end økologiske æg eller grøntsager.

Bæredygtighed, miljøbevidsthed og fodersikkerhed er de vigtigste kvaliteter i FF Skagen A/S’ produkter.

Virksomheden er certificeret indenfor kvalitet, miljø, energi, bæredygtighed og fodersikkerhed samt medlem af Marine Ingredients Denmark.

---

Som det fremgår i bilag 1, kan vi konkludere at omsætning i fra 2017-2019 er steget med 23%, dog ser vi et fald fra 2018-2019 på 4%-point.

Set fra det overordnede synspunkt er dette en positiv udvikling. Dette skyldes formentligt effektivisering i produktionen i investeringen af det nye anlæg.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer mv. er i perioden fra 2017-2019 steget med 28%, dette har påvirket virksomhedens indtjeningsevne negativt, da posten er steget mere end omsætningen, dette skyldes prisstigninger og mere konkurrence, som er beskrevet i opgave 1.1.

Andre eksterne omkostninger er i perioden fra 2017-2019 steget med 24%, dette påvirker indtjeningsevnen negativt, da posten stiger mere end omsætningen.

Personaleomkostningerne er i perioden steget fra 2017-2019 steget med 10%, dette påvirker indtjeningsevnen positivt, da omsætningen er steget mere end posten.

Af- og nedskrivninger er i perioden fra 2017-2019 steget med 75%, dette er den post som er steget mest, og har størst udfordringer for indtjeningsevnen, som bl.a. skyldes installationen af det nye losseanælg, som har været dyrt, hvilket forklarer de stigningen i afskrivningerne. Alt i alt har det påvirket virksomhedens indtjeningsevne negativt.