Opgavebeskrivelse
Opgave 3. Fede hunde

1. Angiv hvilken enzymgruppe enzymer, der spalter pro-peptidet POMC i mindre peptider tilhører. Begrund dit svar.
2. Forklar, hvordan en deletion på 14 basepar kan resultere i, at der ikke dannes β-MSH og β-endorfin efter spaltningen af pro-peptidet POMC. Inddrag figur 2.
3. Analyser resultaterne, vist i figur 3 og figur 4.
4. Vis, hvordan frekvensen af mutantallelen, f(P2), kan beregnes til at være 0,12 for hunde, der fungerer som kæledyr. Inddrag figur 5.
5. Giv en mulig forklaring på resultaterne, vist i figur 5. Inddrag figur 3.


Opgave 2. Orangutangers a-globin-gener

1. Angiv en genmutation, der medfører, at glycin udskiftes med asparaginsyre.
2. Forklar, hvorfor de to varianter af proteinet a-globin kan adskilles ved protein-elektroforese. Inddrag figur 2.
3. Angiv genotyper for I-1 og II-1. Begrund dit svar.
4. Forklar, hvordan man kan beregne værdierne for forventet antal individer i figur 4.
5. Vurder, om resultaterne vist i figur 4, underbygger hypotesen om, at de to a-globinvarianter kan have betydning for orangutangers modstandsdygtighed over for malaria.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
En deletion er en mutation hvor en del af DNA-sekvensen er gået tabt under DNA replikation.

Hvis der dermed sker en deletion og dermed en mutation i 14 basepar i POMC-genet, koder det nævnte gen ikke længere for et pro-peptid med den samme aminosyresammensætning

da enzymets aktive center ikke vil kunne binde sig til substratet, altså POMC og enzymet dermed ikke vil kunne finde det rette spaltningssted og der vil derfor ikke blive dannet de rette peptider ved spaltningen.

Vi får at oplyst, at deletionen gør at der ikke dannes β-MSH og β-endorfin og hvis man ser på figur 2, ses det at disse to peptider dannes ud fra den sidste del af POMC-pro-peptidet og mutationen i POMC-genet må derfor være sket et sted mellem spaltningsstederne 3 og 8 på pro-peptidet.

Hvis deletionen er sket på disse steder, vil de mindre peptider der er før punkt 3 altså dannes korrekt, hvor en deletion efter punkt 3 vil betyde

at spaltningsenzymets genkendelsessteder forsvinder i resten af pro-peptidet og vi kan derfor konkludere at spaltningerne ved punkt 4, 6, 7 og 8 ikke vil ske korrekt og der vil derfor ikke dannes β-MSH og β-endorfin ved deletionen.