Indledning
I denne opgave vil jeg undersøge udviklingen i antallet af asylansøgere i udvalgte EU-lande og holdninger til migration hos befolkningen i udvalgte EU-Lande.

Uddrag
I tabel 1 kan man se at 56% af dem der har svaret fra Ungarn, mener at EU lige nu burde tage sig af immigration. Dette kan hænge sammen med at i figur 1 kan man se at lidt over 40% mener at deres land bliver et værre sted at leve i, hvis der er et stigende antal af mennesker fra forskellige racer, etniske grupper og nationaliteter.

I tabel kan man se, efter mine udregninger i bilag 1 fra tabel 2, at Ungarn et af de lande der førhen har modtaget mange flygtninge i forhold til deres indbyggertal, og derfor har en interesse i at mindske antallet af flygtninge til deres land.

I tabel 1 kan man også se at kun 27% af dem der har svaret fra Spanien mener at EU lige nu burde tage sig af immigration. Dette kan man se hænger sammen, da i figur 1 er der kun lidt over 20% der mener at deres land bliver et værre sted at leve i.

Ca.25% mener at det ikke har nogen betydning om der er et stigende antal af mennesker fra forskellige racer, etniske grupper og nationaliteter.