EU | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Hypotese 1.
66% procent af de, der synes globaliseringen har en positiv betydning for Danmark. Er også partier som er positive over for EU .

Hypotese 2.
En stor del af vælgerne som var positive overfor EU, med undtagelse af Dansk folkeparti, fordi partierne går ind for samarbejde der foregår mellem stater.

Hypotese 3.
Respondenter der er vælgere af Dansk Folkeparti er negativt anlagt overfor EU, da partiet er nationalistisk og et medlemskab i EU gør, at Danmark afgiver suverænitet

Delopgave B: EU´s migrationspolitik

Diskuter, hvilke styrker og svagheder EU har i forhold til at finde en fælles løsning

Uddrag
Størstedelen af de respondenter, som er positive over for EU, findes hos de partier som også mener, at globaliseringen har en positiv betydning for Danmark.

De ser fordele i globaliseringen, og dermed også i et overstatslig samarbejde som EU. Disse mennesker går også ind for overstatslig fremfor og i stedet for mellemstatsligt samarbejde

da man mener, at gennem det samarbejde, formår at hæve alle nationalstater, især økonomisk. Dette er dog ikke tilfældet, grundet at EU både har føderalistiske og konføderalistiske tendenser .

---

I denne undersøgelsesopgave, vil jeg undersøge hvad der på baggrund af Bilag B1, kan udledes om udviklingen i antallet af asylansøgere i udvalgte EU-lande og om holdninger til migration hos befolkningen i udvalgte EU-lande

I figur 1, kan vi se at lande som Italien, Ungarn og Polen er tre lande, hvor størstedelen af de svar de har mener, at en øget etnisk og national mangfoldighed vil gøre landene til steder som er værre at leve i .

Udfra Tabel 1 kan man udlede at 56% af dem der har svaret fra Ungarn, mener at EU burde tage sig af immigration

Dette kunne man perspektivere med figur 1, for der kan man se at over 40% mener at Ungarn er et dårligere sted at bo i, hvis der ville komme et stigende antal af menneske, fra forskellige racer, etniske baggrunde og til dels også deres nationaliteter .

Man kan derudover se at Ungarn stemmer om EU´s håndtering af immigration, som en højere prioritering end de andre emner, der ses på tabellen.

I tabel 1, kan vi også se at der kun er 27% af dem der har svaret fra Spanien, mener at EU burde tage sig af immigrationen

hvilket man også kan perspektivere til figur 1, hvor det viser sig kun lidt over 20% mener at deres sted bliver forværret at leve i .

Efter mine udregninger kan man i bilag 1, tabel 2, se at Ungarn er et af de lande der førhen har haft den største modtagning af flygtninge

når man kigger på deres indbyggertal, og på den baggrund, har en interesse i at mindske antallet an flygtninge i deres land .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu