Indholdsfortegnelse
Eu’s Historie:
Målet Om Fred Og Økonomisk Vækst:
Rom-traktaten
Det Europæiske Fællesskab
Fra Ef Til Eu
Den Store Udvidelse Af Eu
Eu's Opbygning
Ministerrådet (Rådet for Den Europæiske Union)
Det Europæiske Råd
Europa-parlamentet
Ministerrådet.
Europakommissionen
Ef-domstolen
Eu Klima Og Miljø
Fælles Løsning På Fælles Problemer
Eu's Målsætninger
Klima Og Energi
Eu's Internationale Rolle
Kyoto-aftalen
Co2-kvotesystem
Eu's Funktioner
Eu's Opgaver
Eu's Traktater
Eu's Regler

Uddrag
EU’s historie:
EU er blevet til gennem en lang historisk og politisk udvikling, som fortsætter den dag i dag. Centralt for udviklingen er vedtagelsen af nye traktater.

Traktater er aftaler mellem EU’s medlemslande, der fastlægger EU-samarbejdets indhold og regler. Oprindeligt var formålet med EU-velstand og fred. I dag handler EU også om miljø, euro, forbrugerpolitik og mange andre ting

Målet om fred og økonomisk vækst:
I kølvandet på 2. Verdenskrigs grusomheder blev de europæiske statsledere enige om, at man for alt i verden måtte forhindre, at Europa igen ville ende i krig.

Der var derfor brug for noget, der kunne samle Europa og skabe fred og økonomisk vækst.

Gennem et europæisk samarbejde ville man minde de europæiske stater om, at selv gamle arvefjender har fælles interesser, og det derfor ikke kunne betale sig at bekrige hinanden.

Rom-traktaten
Samarbejdet udviklede sig, og i 1957 mødtes de seks lande i Rom og underskrev "Traktaten om det Europæiske Fællesskab" – også kaldet Rom-traktaten.

Med Rom-traktaten besluttede de seks lande sig for at indgå i et økonomisk og politisk samarbejde. Det første skridt var at skabe et fælles marked for alle varer, hvor der ikke var nogen told.

Det Europæiske Fællesskab
I 1967 ændrede Kul- og Stålunionen navn til Det Europæiske Fællesskab.

Det økonomiske samarbejde viste sig at være en succes, og i 1973 blev Danmark, Storbritannien og Irland optaget i samarbejdet.

Det indre marked Samarbejdet i EF udviklede sig, og i 1987 trådte EF-pakken i kraft. Formålet var at skabe fri bevægelighed for varer, personer og penge mellem medlemslande.

Det kaldes også for det indre marked. Pakken indeholdt også en række regler, der skulle sikre fri konkurrence i det indre marked.

Fra EF til EU
I 1993 skiftede EF navn til EU med Maastricht-traktaten. Der var planer om et tættere samarbejde på flere områder, fx en fælles valuta. Den 1. januar 2002 blev euroen indført som betalingsmiddel i 12 EU-lande. Siden er flere kommet til.

Den store udvidelse af EU
I 1999 kom Amsterdam-traktaten, som åbnede op for EU's udvidelse mod øst. I 2003 fulgte Nice-traktaten, som skulle gøre EU's institutioner klar til optagelsen af de nye medlemslande.