EU | DHO

Indledning
Jeg har valgt emnet EU, jeg har valgt EU, fordi jeg synes det er et spændende emne og et område jeg gerne ville have meget mere viden inden for.

Jeg har valgt opgaven, hvor man skal lave en af to kroniker, fordi jeg gerne ville se hvordan der bliver skrevet om EU i medierne, og argumentationsanalyse hvor god argumentationen var for om EU er en god eller skidt ting.

Derfor vil jeg i opgaven starte med at redegøre for tankerne bag og årsagerne til dannelse af kul- og stålunionen i 1952 og præciser de væsentligste traktater i EF/EU samarbejdet fra 1957 til 2009.

Derefter vil jeg lave analyser af to kronikker der argumentere henholdsvis for og imod EU og diskutere argumentationens holdbarhed. Jeg vil til sidst vurdere over en given periode, hvordan EU-stoffet dækkes i de danske medier.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Metode
Dannelsen af kul- og stålunionen i 1952
Væsentligste traktater i EF/EU samarbejdet 1957-2009
Argumentationsanalyse af to kronikker
or graver EU sin egen grav
Et nyt Europa er på vej
Hvordan dækkes EU-stoffet i de danske medier generelt?
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag
EU startede så småt ved etableringen af kul- og stålunionen i 1952, men det var først da Romtraktaten blev sat i kraft i 1958, at det nuværende samarbejde blev grundlagt. Det var allerede 5 år efter at kul- og stålunionen blev grundlagt at samarbejdsområderne mellem de seks lande blev udvidet.

Det var nemlig her Romtraktaten trådte i kraft og etablerede Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Euratomtraktaten. Disse to fællesskaber blev sat i kraft fra den 1. januar 1958. Grundstenen bag EØF var etableringen af fællesmarked mellem medlemslandende med fri bevæ-gelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital.

Der blev afviklet handelsbegrænsninger og toldafgifter mellem landene og der kom konkurrenceregler, en fælles landbrugs- og fiskerpolitik og regionsudvikling.

Danmark forsøgte sammen med de nordiske lande at etablere et nordisk samarbejde, inden vi i 1973 trådte ind i EF.

EF-pakken blev undertegnet i februar 1986 og trådte i kraft den 1. juli 1987. Hovedformålet ved EF-pakken var at etablere et indre marked, som ville gøre Europas industri mere konkurrencedyg-tig, dette skete ved at der blev afskaffet mere end 300 tekniske handelshindringer.

Et andet formål med traktaten var at styrke EF’s uformelle udenrigspolitiske samarbejde og lave en lave en fælles europæisk udenrigspolitik, det skulle dog være et mellemstatsligt samarbejde. Folkeafstemningen i Danmark om EF-pakken blev afholdt den 27. februar 1986. 56,2 procent stemte for og resten stemte imod ratifikationen. Valgdeltagelsen lå på 75,4 procent.

Maastricht-traktaten, blev indgået i Maastricht i 1991 mellem medlemslandene i det daværen-de EF og underskrevet 7. februar 1992. Traktaten trådte i kraft den 1. november 1993 og indehold-te 53 artikler og omdannede EF til EU. Traktaten er opbygget med en søjlestruktur med de tre søjler.

Søjlerne markerer en skelnen mellem hvilke områder der er det overstatslige og hvilke der er det mellemstatslige samarbejde.

Danmark stemte nej til Maastricht traktaten den 2. juni 1992. Af frygt for at ryge ud af EU, pga. danskernes nej til Maastricht traktaten, indgik de danske folketingspolitikere det såkaldte nationa-le kompromis.

Dette kompromis gik ud på at Danmark kunne tilslutte sig Maastricht traktaten, hvis vi kunne stå uden for EU-samarbejdet på i alt fire områder: Unionsborgerskab, euroen, for-svarsområdet samt retlige og indre anliggender. På det efterfølgende EU-topmøde i Edinburgh lykkedes det daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen at forhandle en særaftale på plads med de fire forbehold.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu