Indledning
Fysisk aktivitet er fundamentet for menneskekroppen, men med i takt verden moderniseres og alt bliver mere automatisk ses det at færre og færre er aktive.

Det anbefales af top eksperter at mindst lave en form for fysisk aktivitet 30 min om dagen. Dette er dog de færreste som følger denne anbefaling og de især blandt unge at det er en stor problematik. Hverdagens rutiner danner vaner.

Med opfindelsen af smartphonen og SoMe har det medført at mange hellere vil tilbringe tid på disse medier end at være fysisk aktiv.

Hverdagen er også en anden faktor og den fylder meget. Store dele af befolkningen føler de blev nødt til at prioriterer nogle andre ting, fremfor at være fysisk aktiv.

Indholdsfortegnelse
Opgave 5 - Analyse af reklamefilmen ”Et sundt forhold til sundhed”
Analyse af ”Fitness World” ”Et sundt forhold til sundhed”
- Indledning
- Præsentation
- Analyse
- Indhold
- Dramaturgi
- Filmiske virkemidler
- Vurdering af ”Fitness World” ”Et sundt forhold til sundhed”

Uddrag
Afsenderen er Fitness World. Modtagerne er primært aktive individer i aldersgruppen 15 til 35 år, da de har væsentligt mere adgang til fritid end de midaldrende.

Dog kan der argumenteres for at modtagerne faktisk er alle typer mennesker i det ”et sundt forhold til sundhed” er en universel ting som alle har brug for.

Hvis man skulle placere målgruppen i Gallups Kompasset, vil jeg placere den i ”De moderne-individorientede” eller ”De moderne”, da det er her, de unge primært placerer sig.

Igen kan man argumentere for at reklamefilmen ikke henvender sig til en specifik målgruppe, i det ” et sundt forhold til sundhed” er universelt

Først og fremmest benytter reklamefilmen af Etos, i det Fitness World er en troværdig kilde når det kommer til sundhed og fitness.

Dog er den overvejende appelform i filmen Patos, da Fitness Worldspiller på følelserne. Dette sker, da der bliver vist en masser glade menneske i alle farve og størrelser som udstråler glæde.

Fitness World pointerer at fysisk sundhed er ligesom vigtigt som mental sundhed og det handler at finde den gode balancen (1.29 - 1.36).

Det får modtagerne til at danne nogle billeder i hovedet som fremkalder følelserne tryghed og sikkerhed i det man skal gøre hvad gør en glad.

Der kan også argumenteres for brugen af appelformen Logos, da man taler til fornuften i forhold til, om at mennesket er blevet for fysisk inaktiv (0.15 - 0.26).

Reklamefilmen er objektiv, i det Fitness World blot er en ”flue på væggen” og udtrykker, hvad de ser i det moderne samfund samt i dens indbyggere.

Dog kan der også argumenteres for, at reklamefilmen er subjektiv, da Fitness World udsender et budskab at de moderne mennesker er blevet fysisk inaktive og de ønsker at lave det om.

Her tilbyder Fitness World en mulighed for at blive fysisk aktiv ligesom vores forfærde. Et eksempel på, at filmen er subjektiv, er hvor en ældre herre træner og voiceoveret siger:

”Det er aldrig for sent at komme i gang” (1.37 - 1.40). Altså man har en mulighed for at blive fysisk aktiv, nemlig ved at melde sig ind i Fitness World.

I forsøget på at overtale modtageren til at melde sig en i Fitness World har de gjort brugt af reklamekneb.

Det reklamekneb, som bruges i videoen, er gevinstkneb. Gevinstkneb er, når reklamen "lover" dig en fordel ved at eje produktet.