Et Dukkehjem | Analyse | Henrik Ibsen

Indledning
Analyse, fortolkning og perspektivering af Henrik Ibsens drama ”Et Dukkehjem”.

”Det at en litteratur lever i vore dage, viser sig ved, at den sætter problemer under debat.” Sådan sagde Georg Brandes den 3. november 1871 i talerstolen på Københavns Universitet.

Et citat der skulle vise sig at være startskuddet til en årelang periode, hvor en gruppe nordiske forfattere med Georg Brandes i spidsen gjorde op med den nationalromantiske idealisme og i stedet lod realismen bane vejen for et opgør mod de traditionelle samfundsnormer.

Et opgør der skulle vise sig stadig at sætte sine spor i samfundet 150 år senere. Dramaet ”et dukkehjem” er skrevet af forfatteren Henrik Ibsen i 1879.

Hovedpersonen er den unge kvinde Nora, som er gift med den arbejdsomme advokat Thorvald Helmer, der fornylig har fået en stor forfremmelse i Aktiebanken.

Uddrag
Miljøet i dramaet er på facaden trygt og rart. Hjemmet bliver af flere omgange beskrevet som hyggeligt og lunt.

Dog bliver det i løbet af dramaet klart, at Nora ikke føler sig tilpas i hjemmet sammen med Helmer. ”Så gik jeg fra pappas hænder over i dine.

Du indrettede alting efter din smag, og så fik jeg den samme smag som du; eller jeg lod bare så. [...] Men vort hjem har ikke været andet end en legestue.

Her har jeg været din dukkehustru, ligesom jeg hjemme var pappas dukkebarn. Og børnene, de har igen været mine dukker.” (s.65)

Her gøres det klart, at selvom hjemmet på facaden har været trygt og rart, så har Nora aldrig følt at det var hendes hjem, men kun Helmers.

Hun har bare indordnet sig efter Helmers behov, hvilket er i ledtog med datidens kønsrollesyn, hvor kvinden ikke havde noget at skulle have sagt.

Nora er beskrevet som en meget smuk, ung kvinde, som i starten af værket fremstår som en naiv hustru til Helmer.

Hun bliver ofte kaldt kælenavne, såsom “mit egern”, “min sangfugl” og “sanglærke” af Helmer.

Disse navne bliver brugt som en måde at tale ned til hende på, hvor Helmer for hende til at fremstå som et lille barn.

Nora har den klassiske kvinderolle i hjemmet og siger ikke fra. Hun er det blot for at føje hendes mand og hans ønsker.

I løbet af dramaet udvikler Nora sig dog fra at virke tilfreds med rollefordelingen til, at det viser sig hun ikke er lykkelig og man begynder at få et andet syn på hende. Hun udvikler sig til at fremstå moden og danner sine egne holdninger og meninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu