Indholdsfortegnelse
Karakterisering af Espresso House' s nye tiltag

Espresso House’s markedsundersøgelse før de nye tiltag

Identificering af trusler og muligheder for Espresso House

Analysedesign for indsamling af primære data

Diskutering af fordele og ulemper ved designet

Bilag:
- Spørgeskema - bilag til opgave 4:

Litteraturliste:

Uddrag
Espresso House har som deres nye tiltag indført hurtig afhentning af kaffe på nogle af deres cafeer samt kaffe delivery ved hjælp af Wolt’s cykeludbringere.

Espresso House har været nødt til at lave disse nye tiltag for at kunne blive uafhængige af statens hjælpepakker som de har modtaget i Corona-krisen, fortalte Claus Skovfoge

Espresso House’s nuværende direktør. Tiltagende skal tiltrække flere kunder til kæden og med dem en større omsætning, for at kunne gøre op for det økonomiske tab som de har oplevet under krisen.

Ved at de tager de her nye tiltag i brug, benytter Espresso House sig af 3 vækststrategier på samme tid, for at kunne dække markedet så meget som muligt.

Ved at de nu tilbyder hurtig afhentning af deres kaffe anvender de vækststrategien “Produktudvikling”, ikke nødvendigvis fordi de ændre på kaffen, sandwichene osv.

men fordi de ændre på den service der hænger sammen med afhentningen af kaffen og at man nu ikke sidder på deres cafeer.

Men at man hurtigt kan komme ind og hente ens kaffe, som man har bestilt på forhånd, og så hurtigt kan komme videre.

Espresso House anvender også vækststrategien “Markedspenetrering” ved at de nu har de her nye og anderledes anvendelsesmulighed, ved at forbrugerne nu kan få leveret deres kaffe til deres dør.

De nye anvendelsesmuligheder fører også til en større forbrugere hyppighed og deraf en forøget markedsandel.

Det at Espresso House nu også har indgået en aftale med Wolt gør også at Espresso House har fået nogle nye og anderledes segmenter

markedsudvikling, da folk som måske bor lidt længere væk fra deres cafeer også nu kan få Espresso House’s kaffe leveret til deres dør af Wolt’s cykeludbringere og at Espresso House også har fået en ny distributionsform, nemlig cykeludbringerne fra Wolt.

Ved at Espresso House har lavet de nye tiltag skaber selvfølgelig også nogle muligheder, opportunities, og nogle nye trusler, threats.

Nogle af de nye muligheder som Espresso House har er nu at de har flere måder at nå ud til forbrugerne på, de har fundet en måde at tiltrække forbrugere, som ikke har tid til at sidde på cafe

til at alligevel at komme ind og hente deres kaffe ved dem istedet for andre kæder. Nogle af deres nye trusler er corona og endnu et lockdown, at forbrugerne hellere vil have et kaffe delivery i stedet for at sidde på cafe.