Indholdsfortegnelse
1. Hvad betyder formuefællesskab?
2. Hvad er særråden, og hvilke undtagelser gælder til reglen?
3. Hvad betyder særhæften?
4. Hvordan gennemføres en bodeling, når et ægteskab ophører?
5. Hvad forstås ved særeje – og hvilke former findes der?
6. Hvordan oprettes et særeje?
7. Hvad betyder uskiftet bo?
8. Hvilke forskelle er der på ægteskab og papirløst samlivsforhold

Ved anvendelse af juridisk metode skal du udarbejde et begrundet løsningsforslag.
Definer det juridiske område:
Formuler den juridiske problemstilling
Angiv retskilder:
Fakta:
Redegør for teori:
Vurder teori i forhold til fakta:
Afgiv begrundet konklusion/løsning

Hvor meget kan hver ægtefælle få i boslod?
Hvilken betydning vil det have, hvis det viser sig, at Karinas far har skrevet i testamentet, at arven skulle være Karinas særeje ?
Hvilken betydning vil det få, hvis det viser sig, at Thomas nettoformue i alt er på minus 500.000. kr. pga. en for Karina ukendt kautionsstiftelse?
Ved anvendelse af juridisk metode skal du udarbejde et begrundet løsningsforslag.

Definer det juridiske område:
Formuler den juridiske problemstilling:
Angiv retskilder:
Fakta:
Redegør for teori:
Vurder teori i forhold til fakta:
Afgiv begrundet konklusion/løsning

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Oliver og Bettina mødte hinanden for fire år siden. De flyttede sammen i Olivers luksuslejlighed i København.

Olivers familie er meget velhavende, så Oliver har købt et sommerhus i Hornbæk, hvor han og Bettina har tilbragt en del ferier sammen. Bettina har et godt job, og hun har sparet lidt penge sammen og købt nogle aktier. De havde en værdi på 45.000 kr. Bettina og Oliver har været gift i et par år.

Oliver har det sidste stykke tid virket lidt fraværende, og til sidst bryder han sammen og fortæller, at han har spillet poker, og han har lånt penge i banken til at spille for.

Han har for en måned siden fået bevilget en kassekredit på 100.000 kr. Oliver fortæller Bettina, at gælden er vokset med yderligere 250.000 kr. Nu vil banken ikke låne ham flere penge uden sikkerhed.

Bettina bliver ude af sig selv af raseri og siger, at hans gæld ikke kan komme hende ved, og at hun ikke vil have, at banken får pant i lejligheden og sommerhuset, da udgifterne til de to ejendomme er høje nok i forvejen.

Oliver mener ikke, at Bettina skal bestemme, om han kan pantsætte lejligheden eller sommerhuset, da det ikke er hendes. Desuden mener han, at Bettinas aktier er steget så meget i værdi, at hun bør betale halvdelen af hans spillegæld. Aktiernes værdi er steget til 125.000 kr.

Bettina har en bil, som Oliver har forsøgt at sælge, hvilket Bettina bestemt heller ikke er tilfreds med. Bettina opdager desuden, at Oliver har solgt et diamantarmbånd, han har arvet efter sin farmor. Bettina havde regnet med, at hun skulle have det på et tidspunkt. Bettina mener ikke, at Oliver havde ret til at sælge diamantarmbåndet.