Erhvervscase bobles ApS | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
METODEAFGRÆNSNING 3

VIRKSOMHEDSKARAKTERISTIK 3

FORRETNINGSMODEL - BUSINESS MODEL CANVAS 4

ANALYSEFASEN 5

KRITISKE SUCCESFAKTORER 6
- KSF 1: STÆRK BRANDING 6
- KSF 2: PRODUKTUDVIKLING 6
- KSF 3: UNIKT PRODUKT 6
- KSF 4: KVALITET 7
- UDFORDRING 1: PRODUKTERNES LANGE LEVETID 7
- LØSNINGSFORSLAG 1 7
- LØSNINGSFORSLAG 2 8
- UDFORDRING 2: HØJT PRISNIVEAU 8
- LØSNINGSFORSLAG 1 8
- LØSNINGSFORSLAG 2 8
- UDFORDRING 3: FORRINGELSE I REGNSKABET 9
- LØSNINGSFORSLAG 1 9
- LØSNINGSFORSLAG 2 9

LITTERATURLISTE 10

BILAG 12

VÆRDIKÆDEN 13
- PRODUKTUDVIKLING 13
- PRODUKTION 13
- MARKETING 14
- SALG OG SERVICE 14

REGNSKABSANALYSE 15
- RENTABILITET 16
- LIKVIDITET OG SOLIDITET 17

PORTERS FIVE FORCES 17
- KONKURRENTER I BRANCHEN // SUBSTITUERENDE PRODUKTER 17
- NYE INDTRÆNGERE 18
- LEVERANDØRER 18
- KUNDER 18
- KONKLUSION PÅ PORTERS FIVE FORCES 19

OMVERDENSMODELLEN 20
- DEN AFHÆNGIGE OMVERDEN 20
- KUNDER 20
- KONKURRENTER 20
- MELLEMHANDLERE 21
- LEVERANDØRER 21
- DEN UAFHÆNGIGE OMVERDEN 21
- DEMOGRAFISKE FORHOLD 21
- TEKNOLOGISKE UDVIKLING 21
- MASSEMEDIER 22
- MILJØ 22
- KULTURELLE FORHOLD 22
- POLITISKE FORHOLD OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE FORHOLD 22
- ØKONOMISKE FORHOLD 23

SWOT 23

Uddrag
Denne synopsis vil indledningsvis vil byde på en præciserede virksomhedskarakteristik af omhandlede virksomhed, bObles ApS.

For analyse af virksomhedens interne situation, har vi valgt at benytte os af forretningsmodellen Business Model Canvas. Hernæst har vi valgt at udforme værdikædeanalysen til formål for orientering af virksomhedens værdier samt kernekompetencer.

Vi har valgt at udforme en regnskabsanalyse i årene 2017-2019, for blandt andre at opnå indblik i virksomhedens rentabilitet og indtjeningsevne.

Regnskabsanalysen byder på efterfølgende kommentering af diverse nøgletal, således virksomhedens økonomiske udvikling fremgår tydeligt.

---

Virksomheden ville kunne benytte sig af planlagt forældelse, som er et princip, hvor et givet produkt bevidst designes til at holde i en begrænset periode, selvom det er bevist, at det har kunnet holde længere.

På denne måde vil virksomheden have taktiske økonomiske interesser i at bevidst at forringe kvaliteten af sine produkter. Her vil produktet ikke kunne videresælges, og dette munder ud i, at kundens købecyklus forkortes.

På denne måde vil fabrikanten, virksomheden, kunne opretholde en større produktion end ellers.

Derudover gør kvalitetsforringelsen muligvis produkterne billigere at fremstille, og virksomheden vil her opnå større indtjening og øget konkurrencedygtighed.

Konsekvensen af dette kan resultere i utilfredse kunder, og derudover går løsningsforslaget imod virksomhedens interesse for FN’s verdensmål omkring bæredygtighed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu