Indholdsfortegnelse
METODE
VIRKSOMHEDSKARAKTERISTIK
FORRETNINGSMODEL - BUSINESS MODEL CANVAS
RESULTAT AF ANALYSEFASEN
KRITISKE SUCCESFAKTORER
- KSF 1 - Unikt produkt
- KSF 2 - Høj faglighed
- KSF 3 - Stærk på events
- KSF 4 - Produktudvikling

UDFORDRINGER
Udfordring - smalt sortiment (KSF - unikt produkt)
Udfordring - hård konkurrence (KSF - høj faglighed)
Udfordring - lille målgruppe (KSF - stærk på events)
Udfordring - den økonomiske situation (KSF - produktudvikling)

LØSNINGSFORSLAG
KSF 1 - Unik produkt
Udfordring - Smalt sortiment
- Løsningsforslag 1 - Udvidelse af sortiment
- Konsekvenser
- Løsningsforslag 2 - Produkter til udendørsbrug
- Konsekvenser

KSF 2 - Høj faglighed
Udfordring - Hård konkurrence
- Løsningsforslag31 - Butik Minimig
- Konsekvenser
- Løsningsforslag 4 - Markedsføring
- Konsekvenser

KSF 3 - Stærk på events
Udfordring - Lille målgruppe
- Løsningsforslag 5 - Foredrag
- Konsekvenser
- Løsningsforslag 6 - Kundeklub
- Konsekvenser

KSF 4 - Produktudvikling
Udfordring - Den økonomiske situation
- Løsningsforslag 7 - Byggeklodser
- Konsekvenser
- Løsningsforslag 8 - Læringsapp
- Konsekvenser

LITTERATURLISTE

BILAG
1: VÆRDIKÆDE
2: REGNSKABSANALYSE
3: PORTER'S FIVE FORCES
4: OMVERDENSANALYSE
5: PORTERS GENERISKE STRATEGIER
6: ANSOFFS VÆKSTMATRICE
7: SWOT-OPSTILLING
8: TOWS-MATRICE
9: SCREENING AF LØSNINGSFORSLAG

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
METODE:
Denne synopsis indledes med en karakteristik af virksomheden bObles ApS. I den interne analyse har vi først udarbejdet en Business Model Canvas, for at kunne analysere deres markedstilbud, nøgleaktiviteter og kunderelationer m.m.

Derefter har vi lavet en værdikædeanalyse for en produktionsvirksomhed, for at kunne analyse virksomhedens kernekompetence og, hvordan de gennem deres aktiviteter skaber en god værdi for deres kunder.

Den økonomiske situation i bObles har vi undersøgt gennem en regnskabsanalyse for året 2016 frem til 2018.

Her har vi ved hjælp af beregnede nøgletal kommenteret på udviklingen i virksomhedens økonomi.

Da virksomhedens nettoomsætning ikke er oplyst, har vi været nødsaget til at tage højde for dette, og dermed ikke beregne indtjeningsevnen og kapitaltilpasningsevnen.

Men derimod indgår virksomhedens rentabilitet, egenkapitalens forrentning, soliditetsgraden og likviditetsgraden.

I den eksterne del lavede vi først en brancheanalyse, hvor vi først brugte Porter´s five forces, og herunder benyttede vi os af konkurrencetragtmodellen, som vi brugte til at definere bObles konkurrenter, og her definerede vi branchen som spil og legetøj for børn.

Dernæst brugte vi Porter´s five forces til at identificere, hvem der er deres eksisterende konkurrenter, hvilke produkter som kan substituere bObles, samt hvilke kunder og leverandører der er i branchen.

Efterfølgende lavede vi en omverdensanalyse, hvor vi undersøgte den afhængige og uafhængige omverden.

I den sammenhæng analyserede vi i forholdene i samfundet, og dette kunne senere hjælpe til at vurdere virksomhedens strategiske beslutninger.

Efter at have analyseret bObles interne og eksterne forhold, udarbejdede vi en SWOT-opstilling. Ved den interne del giver et indblik i virksomhedens stærke og svage sider. Og ved den eksterne del, viser virksomheden muligheder og trusler.

Efter SWOT-opstillingen lavede vi en TOWS-matrice, som tager udgangspunkt i SWOT-opstillingen.

Ud fra de interne og eksterne forhold kan vi finde ud af, hvilke strategiske tiltag virksomheden burde arbejde med ved enten at udnytte deres stærke eller svage sider, og de muligheder og trusler der er på markedet...