Indledning
2020 begynder Danmarks hidtil største havmøllepark at producere strøm, hvis alt går efter planen. Den etableres på Kriegers Flak – et havområde mellem Møn, Sydsverige og Nordtyskland.

Projektet blev besluttet af folketinget i 2012. Sverige og Tyskland har også planer om at bygge vindmøller i samme område.

Energinet.dk – en offentlig virksomhed ejet af Klima- og Energiministeriet – skal stå for selve eltransmissionen, dvs. at få strømmen fra vindmøllerne i land.

I den forbindelse planlægger man, at opføre verdens første havbaserede elnet, så man både kan føre strømmen i land og også kan udveksle vindmøllestrøm med Tyskland og Sverige.

Det giver bedre forsyningssikkerhed. Parken kommer til at bestå af 72 kæmpevindmøller, leveret af Siemens Gamesa. De kan levere strøm til 428.500 huse og spare miljøet for 866.000 ton CO2 om året.

Indholdsfortegnelse
1. Hvilken erhvervspolitik ser vi anvendt her?
Hvad forstår man ved erhvervspolitik?
Hvad er defensiv erhvervspolitik?
Hvad går innovationsstrategien ud på?
Hvad går Porter'sk erhvervspolitik ud på?
Hvad går Porter'sk erhvervspolitik ud på?
Hvilke problemer er der ved at føre erhvervspolitik?

Uddrag
Defensiv: Staten går ind og støtter mange virksomheder, som oplever faldende efterspørgsel og måske bliver overhalet af konkurrencen fra andre lande, så det vil næsten hele tiden være i spild.

Innovation: Den offentlige som går i spidsen for skabelsen af et erhvervsområde, der ses meget potentiale i, og som vil trække andre erhverv med sig. ’

Picking the winner: Staten fokuserer på at støtte de virksomheder, som man mener har allerbedst muligheder for at klare sig godt.

Porters: Man ønsker ikke støtte fra staten til virksomhederne. Man ønsker i stedet for statens indblanding ift. at sikre at alle virksomheder har samme vilkår i form af god infrastruktur osv.