Indledning
Hvad hvis jeg fortalte dig, at der igennem hele dit liv, op indtil nu, havde eksisteret en hemmelig verden lige foran næsen af dig.

En verden fyldt med mirakelmagere og vidundere. Og hvad hvis jeg fortalte dig at denne hemmelige verden og dens mirakelmager har været med til at holde dig i live og forsyne dig med energi til at løbe rundt og lege.

Hvad hvis jeg så fortalte dig, at indbyggerne i denne verden har forsynet dig med dit yndlings morgenmadsprodukt og din yndlings bluse og - afhængigt af hvor gammel du er - din yndlings alkohol.

Nogle af jer ved måske godt hvad jeg snakker om. Det er nemlig enzymer, og i denne opgave vil der blive redegjort for, hvad enzymer er, hvordan de fun- gerer og hvilke biokemiske processer de blandt andet indgår i.

Det vil også blive undersøgt, hvilken effekt enzymer kan have i kemiske reaktioner og hvilke faktorer, der påvirker deres effektivitet.

Til dette vil der blive brugt data fra en række forsøg i enzymkinetik og analyse af disse data. Til sidst vil der være en diskussion om hvorvidt og hvordan enzymer kan bruges industrielt og til at hjælpe os med at løse nogle af fremtidens problemstillinger.

Indholdsfortegnelse
Resumé 2
Indledning 3
Enzymer 3
Kreatinkinase 4
- Struktur 4
- Kreatinkinases funktion 4
- Kreatinkinase inden for videnskab 5
Forsøg af enzymers effekt på kemisk reaktionshastighed 6
- -Kemisk reaktionshastighed 6
Enzymer nu og i fremtiden 8
Konklusion 9
Litteraturliste 9

Uddrag
Kreatinkinase findes primært i væv, som har et højt ATP-forbrug. Muskelceller, nerveceller og selv sædceller er eksempler på meget aktive celler

som indeholder store mængder af kreatinkinase. Dette skyldes, at disse celler skal bruge store mængder ATP til at udføre deres funktioner.

På grund af ATP’s natur skal det holdes under stramt regulerede koncentrationer for at vedligeholde funktionen af diverse biokemiske veje.

Derfor er det smart at oplagre ATP’s energi andetsteds indtil det skal bruges. Dette lager er kreatinfosfat, som er et simpelt kreatin molekyle, der har fået tilføjet en fosfatgruppe.

Energien, der er lagret i denne fosfatgruppe, kan hurtigt og effektivt blive konverteret af kreatinkinase enten til eller fra ATP. Når der er for meget ATP, vil enzymet gerne sænke koncentrationen ved at konvertere ATP til ADP.

Enzymet lagrer det ekstra fosfat i et kreatin molekyle, hvilket skaber krea- tinfosfat. Mængden af kreatinfosfat i cellen er meget større end mængden af tilgængeligt ATP. Det er af denne grund, at kreatinfosfat betragtes som en ”brændstoftank” eller et energilagringssystem.2

I takt med at mitokondrierne producerer ATP gennem respiration (især gennem oxidativ fosforyle- ring), bliver energien transporteret til kreatinfosfat molekyler, som bevæger sig fra mitokondrierne til cellens cytoplasma.

Kreatinkinase kan så frigive energien, der er oplagret i kreatinfosfat, ved at gendanne ATP, hvilket tillader cellen at høste denne kemiske energi.

Derfor kan kreatinkinase effektivt vedligeholde cellens energireserver ved at nedbryde og gendanne henholdsvis ATP og kreatinfosfat. Dette fænomen er kendt som ”The Phosphocreatine circut”, og er essentielt for at regulere Homøostase.3

---

Der er forskellige former for kreatinkinase, disse er kaldet isoenzymer. Disse har i bund og grund samme funktion, men deres struktur er forskellige, da de opererer i forskellige miljøer. De forskellige versioner af kreatinkinase gør det brugbart som et diagnostisk værktøj.

Ligesom andre enzymer, kan kreatinkinase lække ind i blodbanerne når en celle beskadiges. Hvis mange celler er blevet beskadiget på samme tid, bliver koncentrationen af kreatinkinase i blodet højt nok til at det kan måles.4

Man kan så ud fra prøven fastlægge hvilken version af enzymet, der er blevet lækket ud i blodbanen, og dette kan give en idé om, hvilke organer der er blevet beskadiget.

En serum kreatinkinase test kan opfange mange lidelser såsom hjerteanfald, muskellidelser og endda autoim- mune sygdomme, som angriber visse organer og væv.

For eksempel er koncentrationen af enzymer i blodet efter et hjerteanfald steget drastisk. Derfor kan en kreatinkinase test blive brugt til at bestemme, hvorvidt brystsmerte symptomer er koblet sammen med en muskelskade i hjertet.

Testen kan fastlægge, om det er en blanding af muskel- og hjernekreatinkinase, der er til stede i blodet (CK-MB). Dette vil være et bevis på hjerteskade, da denne version hovedsageligt kun er til stede i hjertemuskulaturen.5