Energistrømme | Opgave

Uddrag
Et økosystem omfater samspillet mellem de levende organismer og deres fysiske omgivelser.

Økosystemet er et velafgrænset område som f.eks en sø, en mark eller et havområde, men det kan også defineres som et større eller mindre område.

De biotiske faktorer i et økosystem er alle økosystemet levende organismer. Det gælder altså f.eks.
● Planter
● Dyr
● Svampe
● Bakterier.

De abiotiske faktorer er de ikke levende, der påvirker andre faktorer i et økosystem. Abiotiske faktorer er enten fysiske eller kemiske.

Nogle vigtige faktorer er
● Vand
● Forskellige gasser
● klimatiske forhold - ( Temperatur, vind, nedbør, solindstråling mv.)
● Jordbundsforhold ( næringsioner, jordstruktur, pH mv)

Alle levende organismer har brug for både energi og stof for at kunne eksistere. Grønne planter og alger og visse bakterier bruger solenergi til fotosyntese og opbygger organiske stoffer ud fra uorganiske. De kaldes også primærproducenter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu