Energiproblematikken | olie | og gasdannelse | SRO

Indholdsfortegnelse
Redegørelse:
Analyse:
Diskussion:
Perspektivering:

Uddrag
Bæredygtighedsbegrebet blev for første gang brugt i FN’s Brundtland-rapport i 1980’erne og har hængt ved lige siden. Ideen med bæredygtighed er, at fremtidige generationer skal have samme muligheder og ressourcer som den nuværende.

Begrebet deles ind i socialt, økonomisk og økologisk, hvor socialt og økonomisk overordnet handler om at skabe gode vilkår for alle, handler økologisk primært om, at der skal være ressourcer nok til det kommende generationer.

Når olie og gas dannes sker det over en proces der varer flere millioner år. Denne proces starter i kildebjergarten.

Her dannes olie og gassen ved at sapropel aflejres i eksempelvis en sump, som består af halvlevende mikroorganismer, pollen fra træer eller rester af plantestykker, der synker til bunds i havet.

Når det organiske materiale er aflejret og indsunket, skal der aflejres tykke lag sedimenter ovenpå, hvilket resultere i en indsynkning af kildebjergarten, samt øger både tryk- og temperaturstigningen, hvilket skaber anaerobe forhold, hvor brint og oxygen forsvinder, så der er en masse karbon tilbage, altså uden ilt.

Den høje temperatur, der kommer ved disse mange lag og sedimenter er altafgørende for dannelsen af olie og naturgas, da det organiske materiale omdannes ved at afgive både ilt og brint. Hvor olie dannes i et olievindue fra 90-120 grader, dannes naturgas over 130 grader.

Derefter aflejres reservoirbjergarten over kildebjergarten, som kan ses på figuren til ovenover, hvilket er afgørende for senere udnyttelse.

For at olien kan samles skal reservoirbjergarten, som er lavet af skrivekridt, skal den være porøs og permeabel med mange mikroskopiske hulrum, hvori olien opbevares medmindre seglbjergarten mangler, hvorved den vil flyde op.

Seglbjergarten er nemlig det sidste lag, som er lavet af ler og er i modsætning til reservoirbjergarten impermeable, som betyder at den har en dårlig gennemstrømsevne og dermed næsten er umulig at trænge igennem.

Dette gør, at olie vil bevæge sig helt op til seglbjergarten i hulrummende i reservoirbjergarten, grundet olies lavere densitet end vand, hvor det her skal modnes i omkring 50 millioner år.

Dermed vil det være nemt at få boret op fra olieplatformene, da man bare skal igennem sejlbjergarten, for at finde det sorte guld.

Hvis sejlbjergarten derimod ikke aflejres over reservoirbjergarten, vil den olie og gas, der ellers ville ligge i hulrummende i reservoirbjergarten, som sagt stige op til overfladen og fordampe og dermed forsvinde ud i atmosfæren.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu