En stol for lidt | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
 Hvordan er kommunikationsituationeni teksten? Vælg steder ud i teksten, som også siger noget om rollerne i novellen.
- Afgør hvilke sproghandlinger, de to hovedpersoner oftest benytter sig af. Vil de udveksle information, følelser eller påvirke hinandens handlinger?

 Hvilke ansigtstruende eller dæmpende situationer er der i novellen, og hvordan håndteres de?

 Overvej, hvordan disse iagtagelser kan bruges til en fortolkning af novellen. Hvad vil Helle Helle sige om sine personer og deres parforhold?

Reflekter over, hvordan disse sproglige begreber mere generelt kan bruges i en litterær analyse

Uddrag
Kvinden i novellen udtrykker sig mest i regulerende sproghandlinger, fordi hun påbyder manden forskellige handlinger: gå i kælderen og hent stole gør badeværelset rent (28-29), Sluk cigaretten og knus is (39).

Hun er meget direkte i sproghandlingerne, og hvor de til at starte med har en kernehandling og en "høflig" satellithandling: gå ned og hent stolene fordi vi får gæster og faktisk skylder denne fest(9-13), kommer satellithandlingerne igennem teksten mere negativt til udtryk: han bliver nødt til at gøre badeværelset rent nu, for hun har travlt med andet(27-28); sluk cigaretten og knus isen i stedet, hun kan ikke gøre det hele! (39-40).

Det nærmeste vi kommer på en næsten direkte selvfremstillende sproghandling fra kvindens side, hvor hun får givet udtryk for følelser og holdninger, er tilføjelsen, til den ovennævnte regulerende sproghandling omkring stolene, at han bagefter for hendes skyld kan sidde og græde til gæsterne kommer (14-15).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu