Indledning
Denne novelle handler om en gammel mand. Hans kone Kirstine er død for nogle år siden. De fik en søn som har fået sig en familie.

Sønnen (Niels) og hans kone (Marie) har overtaget huset hos den gamle, men den gamle har et værelse til sig!

Indholdsfortegnelse
1. Hvilke problemer belyses i novellen?

2. Hvordan er hovedpersonens reaktion overfor novellens problem?

3. Hvilken betydning har den gamle på gården?

4. Hvilke forandringer er der sket på gården?

5. Noter forskelle på dengang og nu.

6. Hvordan ser de to generationer på hinanden?

7. Hvorfor kan den gamle ikke gå med til at flytte på alderdomshjem? - Se side 38

8. Hvorfor skal han afsted?

9. Hvad drømmer den gamle om ved højen?
Kirstine og minderne de havde sammen.

10. Forklar side 39, ”han havde haft sin tid”

11. Hvad menes der med tiden? Side 38/39

12. Hvad ville du gøre hvis du var i Nielses sted?

13. Er der sproglige virkemidler i teksten? Finde eksempler.

14. Hvornår er teksten fra?

15. Karakteristik

Uddrag
6. Hvordan ser de to generationer på hinanden?
a) Hvordan er forholdet mellem den gamle og Marie? - De kommer ikke overens.
b) Finde steder hvor Marie og Kirstine sammenlignes. - Se side 39
c) Den gamle giver Marie skylden for ufred i huset. - Se også side 39, se side 37
d) Hvad synes du om Nielsens og Maries behandling af den gamle? - Jeg kan godt forstå hovedpersonen at det er svært at give slip, men jeg holder nok lidt med Niels og Marie, da hovedpersonen må acceptere at nu er det kommet andre til og så må han give plads.