Indledning
Novellen ”En Dør Forsvinder” er skrevet af Marina Cecilie Roné, og omhandler en lille pige som bliver kaldt Anne Mona.

Novellen starter dagen efter en ukendt episode, hvor hovedrollen i novellen, Anne Mona, fortæller at hun ikke rigtigt kan genkende sin mor - hun virker underlig, og nogle ting ved hende er forandret (s 1, l 1).

Anne Mona får besked på at rydde op på sit værelse, men i det er som om at ingenting har den rette plads.

Hun rydder det til igen, og moren ender med at komme ind til hende, for at fortælle at der er gennemtræk, hvor Anne Mona herefter får en lussing grundet hendes ”hysteri”.

Lidt efter, rydder hun op igen, og hun prøver udelukkende at følge efter moren, for at hjælpe hende med de huslige gerninger.

Uddrag
Vi får en hurtig og klar fornemmelse om, at handlingen foregår hjemme hos Anne Mona og hende familie

som består af mor og far, da Anne Mona bliver bedt om at rydde op på sit eget værelse (s 1, l 3). Man kan som læser ikke umiddelbart udpege, hvilken social status familien har

men det kunne sagtens være en gammel klassisk familie, hvor faren tager ud og arbejder, og moren bliver hjemme og passer børn, laver mad, tager vasketøj mm.

Det fysiske miljø virker på mange måder rodet, da vi først får forklaret hvordan Anne Mona rydder op og rydder til, rydder op og rydder til

og det giver en fornemmelse af uro i hjemmet (s 1, l 10). Det fysiske miljø foregår kun indenfor, i Anne Mona og hendes families hjem.

Det sociale miljø virker meget anspændt, med en mor der konstant kigger underligt på sin datter og kan ikke holde ud at høre hende græde (s 1, l 42).

Hendes mor reagerer generelt meget voldsomt på Anne Monas væremåde, som er en af de ting der gør, at Anne Mona stille og roligt trækker sig mere og mere ind i sig selv (s 1, l 38).

Novellen er fortalt af en personal jeg fortæller, og det kan vi blandt andet se ved at han både ved hvad Anne Mona tænker, siger og gør (s 1, l 43).

Man kan med fortæller teknikken helt klart få mest medlidenhed med hovedpersonen Anne Mona, da vi udelukkende kun høre om hendes tanker og hændelser.