Emneopgave | Lineære Funktioner | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Hvad er en funktion, og hvad forstås ved funktionsbegrebet? Og hvad er en lineær funktion? Beskriv og forklar betydningen af funktionens konstanter.

2. Hvad forstås der ved definitions- og værdimængde for en funktion? Hvad er monotoniforhold?

3. Hvordan bestemmer man forskriften for en lineær funktion ud fra 2 punkter?

4. Hvad er regression? Hvornår bruges det? Du kan tage udgangspunkt i opgave 2
- Eksempel på regression (sammenhæng mellem reklame og omsætning):

5. Hvad er en førstegradsligning, og hvordan løses den? Husk at forklare både matematiske (algebraiske) og grafiske metoder. Du kan tage udgangspunkt i opgave 3.

6. Hvad er en første grads ulighed, og hvordan løses den? Husk at forklare både matematisk (algebraisk) og grafisk metode. Du kan tage udgangspunkt i opgave 4.

7. Du skal kort skitsere nogle mulige anvendelsesområder for lineære funktioner. Du kan tage udgangspunkt i opgave 5.

8. Bevis 2-punkts formlen - brug lærebogen

Uddrag
funktionsbegrebet består af to konstante -og to variable værdier. De to konstante er b og a, det betyder at de altid har den samme værdi i en vis funktion.

De to variable værdier er x og f(x). X varierer fordi den findes ud på hele funktionen, og aldrig er ens. f(x) er variabel, da den afhænger af de to konstante -og den variable værdi, faktisk er f(x) lig med det på den anden side af funktionen, og dermed angives y-værdien når funktionen udregnes.

---

Regression er en gren af statistik, der undersøger sammenhængen mellem en afhængig variabel og andre specificerede uafhængige variabler

Regression bruges ofte til at bestemme, hvor mange faktorer, såsom prisen på råvare, der påvirker kurs bevægelsen af et aktiv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu