Indledning
Denne emneopgave er en opgave om finansiel regning. Når man har med finansiering at gøre så arbejder vi med fremskrivningsformlen og annuiteter, og når det er vi regner med de 2 formler så er det vi kan beregne hvad nutid- og fremtidsværdien er.

Når vi har penge i banken, så kan vi finde ud af hvor mange penge vi har i fremtiden når de står i banken.

Hvis vi skal have styr på vores lån og opsparing så kan man lave en annoitetsplan, som hjælper med at få et overblik over dette.

I denne emneopgave vil vi komme ind på nogen forklaringer af formler, kommer med eksempler og så kommer vi ind på et bevis.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Forklaring af rentesregning
Forklaring på effektiv rente
Forklaring af annuitetsregning
Forklaring af forskellen på gælds- og opspringsformlen.
Eksempel på opspringsformlen
Forklaring af at isolere bogstaverne i de forskellige formler.
Bevise annoitetsopsparingsformlen.
Forklaring og visning af annoitetsplan
- Terminer
- Gæld
- Ydelse
- Rente
- Afdrag
- Restgæld
- Eksempel på en annoitetsplan

Uddrag
Forklaring af rentesregning
Når vi bruger rentesregning, så bruger man det til at beregne hvilket beløb man kommer til at opspare eller betale over tid.

Rentesregning er et større emneområde hvor der bliver brugt flere formler og begreber. Men som det primært er, så er det at renten er prisen på kapital, og renten ændrer sig på kapitalens størrelse over tid.

Formel for rentesregning som der bliver taget udgangspunkt i er følgene.
k_n=k_0*(1+r)^n
Hvor følgene begreber betyder

k_0 er begyndelseskapital
k_n er slutkapital
r er renten pr. termin. Renten i procent er at dividere det med 100
n er antal terminer