Emneopgave i eksponentielle funktioner

Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
Lav en beskrivelse af emnet: eksponentielle funktioner. Du skal som minimum forklare begreber herunder:
a) Hvad er karakteristisk for eksponentiel vækst?
b) Hvordan ser den generelle forskrift for en eksponentiel funktion ud og hvad betyder de enkelte størrelser?
c) Hvad afgør, om der er tale om en voksende eller en aftagende eksponentiel funktion?
d) Forklar hvordan et enkeltlogaritmisk koordinatsystem er opbygget.
e) Hvad får man, hvis man tegner grafer for eksponentielle funktioner i et enkeltlogaritmisk koordinatsystem?

Opgave 2:
Der indsættes 3.000 kr. på en opsparingskonto, hvorpå der tilskrives 2% i rente p.a.
a) Skriv en funktionsforskrift, der beregner saldoen (indestående), som funktion af tiden i år.
b) Beregn saldoen på kontoen efter 12 år
c) Beregn hvor lang tid der går inden saldoen er blevet dobbelt så stor

Opgave 3:
Bestem forskriften for de eksponentielle udviklinger, hvis graf går gennem punkterne:

Opgave 4:
a) Beregn hvor f(x) er lig med 1074,95.
b) Tegn grafen for f(x) og afmærk skæringspunktet, hvor f(x) er lig med 1074,95.

Opgave 5:
a) Tast tallene ind i og brug et regressionsværktøj til at bestemme funktionsforskriften. Skriv funktionsforskiften op som svar i din besvarelse.
b) Beregn eller aflæs den procentvise ændring fra forskriften.
c) Tegn tallene ind i et almindeligt koordinatsystem og læg grafen ved opgaven.
d) Tegn tallene ind i et enkeltlogaritmisk koordinatsystem eller skift y-aksen til at have logaritmisk skala og læg grafen ved opgaven.
e) Hvad betyder R2?
f) Forklar hvorfor den eksponentielle forskift er en god tilnærmelse til de opgivne data?

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu