Emneopgave i differentialregning

Indholdsfortegnelse
Opgave l-1 - Generelt om differentialkvotienten .................................................................................... 2
Opgave l-2 - Tretrinsreglen..................................................................................................................... 5
Opgave l-3 - Bestemmelse af differentialkvotienten ved hjælp af regneregler........................................ 7
Opgave l-4 - Tangenter ......................................................................................................................... 10
Opgave ll-1 - På vej mod funktionsanalyse ........................................................................................... 13
Opgave ll-2 - Analyse af en funktion ..................................................................................................... 17
Opgave ll-3 - Maksimering af dækningsbidrag..................................................................................... 22
Opgave ll-4 - Minimering af variable enhedsomkostninger.................................................................. 24
Opgave ll-5 - Minimering af grænseomkostninger ............................................................................... 26

Få adgang til hele opgaven