Emneopgave i deskriptiv statistik | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Diskrete variable 3
- Observationssæt 3
- Frekvens 3
- Summeret frekvens 4
- Middeltal 4
- Fraktiler/kvartiler 4
- Typetal 5
Grupperede variable 5
- Intervalhyppigheder 5
- Summerede intervalfrekvenser 6
- Middeltal 6
- Fraktiler/kvartiler 6
- Typetal 7
Variationsmål 7
- Diskrete variable 7
- Grupperede variable 7
Indekstal 8
Opgavedel 8
- Opgave 1 8
- Opgave 2 10
- Opgave 3 13

Uddrag
Observationssæt
I et observationssæt måler man en bestemt størrelse gentagende gange. Antal observationer kaldes også n.

Her er eksempler på de ting, man måler til et observationssæt:
- Højden af eleverne i hhx-klasse
- Antal timer, som eleverne anvender til lektielæsning pr. uge
- Antal søskende i række familier
- Indkomsten i kroner for en række personer
- Alder

Her er den størrelse vi sætter tal på:
- Højden
- Lektietimer
- Søskende
- Indkomst
- Alder

Størrelsen vi sætter tal på, kaldes for en statistisk variabel. Man kan betragte den diskrete variabel, som er et bestemt variabel.

Hyppighed
Hyppigheden angiver, hvor mange gange den statistiske/diskrete variable går igen i observationssættet.

Frekvens
Frekvensen er den relative hyppighed - den andel en værdi optræder med i observationssættet.

Findes ved denne beregning:
f_i=h_i/n•100

Ved brug af eksemplet i skemaet, vil frekvensen af dem der er 18 år gammel udregnes som:
f_4=5/25•100=20%

Frekvenserne illustreres med et pindediagram. Her angiver x-værdierne hvilke værdier vores variabel kan antage. Y-værdierne er frekvenserne for disse værdier af variablen.

Summeret frekvens
Summeringen af de tidligere frekvenser. De lægges sammen ift. frekvenserne i kolonnerne, og skal give 100 til sidst.

Ved at aflæse den summeret frekvens for en given observation, ses det f.eks., at der er 28% der er 16 år eller yngre.

De summerede frekvenser illustreres med et trappediagram. Her angiver x-værdierne hvilke værdier vores variable kan antage. Y-værdierne er den summerede frekvens for disse værdier af variablen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu