Emneopgave i deskriptiv statistik | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Indledning - fortrinsvis med ord - som skal indeholde:
- Eksempler på anvendelse af statistik i virkelighedens verden (formål).
- Forklar forskellen på diskret og kontinuert variabel.

2. Diskrete variable
- Redegør for grundlæggende begreber samt evt. formler herfor.
- Redegør for statistiske diagrammer:
- Redegør for statistiske deskriptorer samt evt. formler der for:

3. Kontinuerte variable
- Redegør for grundlæggende begreber samt evt. formler herfor.
- Observationsinterval
- Intervalhyppighed
- Intervalfrekvens
- Summeret intervalfrekvens
- Redegør for statistiske diagrammer:
- Redegør for statistiske deskriptorer samt evt. formler der for:

Uddrag
Fra år 2002 til år 2008 er BNP ‘en totalt steget med 27,46 %, svarende til en gennemsnitlig stigning på 4,58% pr. år.

År 2008 til år 2009 er det eneste år hvor BNP var faldende, her var den faldende med 5,91% point, dette giver et BNP fald på 4,63% som er beregnet ved at dividere 5,91% point med indekstallet for år 2008, som er 127,46 og ganget med 100.

BNP samlede stigning fra år 2002 til år 2014 er på 37,74%, dette giver en gennemsnitlig stigning på 3,145% pr. år.

---

Der findes to stokastiske variabler, de diskrete og de kontinuerte.
- En diskret stokastisk variable kan antage præcise og et endeligt antal værdier.
- En kontinuert stokastisk variable kan antage upræcise og uendelige mange værdier, og det er typisk et interval.

Eksempel:
Hvis den stokastiske variable x kunne antage 2 værdier med f.eks. 0 og 1, men y kunne antage 11 forskellige værdier f.eks.

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. Hvis man laver en stokastisk variable A, og den angiver højden på elever i min klasse så kunne man give et eksempel med:

- A(Kirstine) = 162cm
- A(Emil) = 187cm
- A(Victor) = 179cm

Den vil ikke være begrænset til et endeligt antal værdier, men kunne antage mulige positive værdier hvor de fleste nok ville falde i intervallet [155;195]. Derfor er A en kontinuert stokastisk variabel.

---

De grupperede observationer er når man har en graf, tabel eller statistikker hvor tallet er inddelt i grupper eller intervaller.

Det kan så enten kaldes grupperede observationer eller grupperede variable. Grupperede observationer kan f.eks. være:

● Hvor høje mennesker er i dk forhold til mennesker i Holland
● Befolkningens indkomstfordeling
● Aldersforskellen mellem ældre i Dk og England

Grupperede observationer er når man altid ser bort fra de enkelte observationer, og regner kun på grundlaget af, hvor mange observationer, der er i de forskellige intervaller eller grupper.

Grupperede observationer behøver ikke altid at have noget at gøre med matematik, men hvor det kan bruges til noget der ikke har et konkret svar, men hvor man kan finde svaret i et interval.

Grupperede observationer kan være hensigtsmæssigt, når man skal bruge informationen til en form for statistik om hvor høje mennesker er her i Danmark i forhold til mennesker i Holland.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu