Emneopgave i Andengradspolynomier

Indholdsfortegnelse
Regneforskriften
Metoder til løsning af andengradspolynomier
Eksempel for beregningsmetoden:
Eksempel for den grafiske metode:
Beregning af Toppunkt, nulpunkter og værdimængde
Praktisk anvendelse
Gør rede for hvor mange bananer der skal sælges for at opnå det største overskud.
Beregn antallet af bananer, der skal sælges, for at overskuddet bliver 0 kr.

Uddrag
Når man skal løse et andengradspolynomium ved hjælp af beregningsmetoden, er der to trin. Desuden er metoden den samme, når man skal beregne nulpunkter.

Få adgang til hele opgaven