Elgiganten hører under regnskabsklasse D, da deres balancesum er over 156 mio. kr., deres omsætning er over 313 mio. kr. og de har over 250 ansatte, som ses nedenfor (bilag 1).

Det vil sige at Elgiganten er et børsnoteret selskab og statsligt aktieselskab. Virksomheder, som Elgiganten, hører under klasse D, har de ”skrappeste” forskellige krav som de skal følge til at aflæggelse af årsregnskabet

Uddrag
Elgiganten har trods den øgede konkurrence, stadig formået at fastslå sig på markedet. Ikke kun på baggrund af at de har opført endnu et stort varehus, renoveret nogle af de eksisterende, men også fordi kundetilfredsheden er steget.

Deres overskud på 114 mio. kroner er meget tilfredsstillende, den intensive konkurrence taget i betragtning.

Derudover havde Elgiganten som mål at kvinder udgjorde 20% af den siddende bestyrelse senest i 2020, og målet er således nået, da bestyrelsen nu består af 4 personer, hvoraf 1 er kvinde og de resterende 3 er mænd.

På resten af Elgigantens arbejdsmarked og arbejdspladser i varehusene, er kvinder dog stadig underrepræsenteret og mænd er overrepræsenteret. Dog er der sket en udvikling, siden de lagde deres langsigtede målsætning om, at kønsfordelingen på øvrige ledelseslag bliver mere ligelig.