Eksponentielle funktioner | Noter i matematik | Over 4 sider

Indholdsfortegnelse
Forklar hvad der forstås ved rentefod, fremskrivningsfaktor og afskrivning faktor?

Hvad er den generelle regneforskrift for en eksponentiel funktion (se kap. 3.3 i bogen)?

Forklar hvad a og b betyder i regneforskriften.

Hvilken indflydelse har a på grafens udseende?

Hvilken indflydelse har b på grafens udseende?

Beskriv monotoniforholdene for en eksponentiel funktion.

Hvad er definitionsmængden og værdimængden for en eksponentiel funktion? (svar grundigt herpå)

Hvordan ser formlerne ud til at bestemme hhv a og b i regneforskriften for en eksponentiel funktion? Indsæt eksempler hvor du viser at du kan anvende formlerne. (de skal også bevises - dette kan indsættes her også)

Hvad er en fordoblingskonstant? Og hvordan bestemmes denne? Indsæt et eksempel herpå.

Hvad er en halveringskonstant? Og hvordan bestemmes denne? Indsæt et eksempel herpå.

Forklar hvad der menes med eksponentiel regression.

Hvordan laver man en eksponentiel regression i TI- Nspire? Indsæt også et eksempel her.

Beskriv den naturlige eksponential funktion og den naturlige logaritmefunktion, kom her kort omkring omvendte funktioner.

Hvad er en eksponentiel ligning? Forklar hvordan man kan løse en eksponentiel ligning og indsæt eksempler hvor de forskellige metoder anvendes.

Uddrag
Rentefod
En rentefod er den procentdel, som en kapital forøges med hvert år.

Fremskrivningsfaktor
Fremskrivningsfaktoren (konstanten a), fortæller os hvor hurtigt f(x) vokser. Formlen er =r+1 hvor vi ved at a er den relative tilvækst og viser os om grafen er voksende eller aftagende pr. år.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu