Eksponentielle funktioner | Emneopgave

Indholdsfortegnelse
Forklar hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at vi har med en Eksponentiel funktion at gøre.

Angiv den generelle forskrift for en Eksponentiel funktion, vis hvordan grafen for en Eksponentiel funktion ser ud

Forklar koefficienterne a og b’s betydning for grafen.

Bevis at a=1+r

Redegør ved et eksempel for, hvordan man bestemmer en regneforskrift, når man kender 2 punkter på en graf.

Redegør ved et eksempel for, hvordan man beregner enten T2 eller T1/2

Bevis at; T_2=(ln⁡(2))/(ln⁡(a)) eller T_½=(ln⁡(½))/(ln⁡(a))

Redegør ved et eksempel fra den merkantile verden, for en tilnærmelsesvis eksponentiel funktion.

Redegør ved samme eksempel, hvordan tilnærmelsesvise eksponentielle funktioner kan bruges til at fortælle om fremtiden eller fortiden.

Redegør ved samme eksempel for, hvordan man løser en ligning. Brug din tilnærmelsesvise eksponentielle funktion.

Uddrag
Forklar hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at vi har med en Eksponentiel funktion at gøre.
I en eksponentiel funktion står b’et først, og a’et til sidst med x som potens til sig.

Angiv den generelle forskrift for en Eksponentiel funktion, vis hvordan grafen for en Eksponentiel funktion ser ud
Den generelle forskrift for en eksponentiel funktion er f(x) = bax
Afbildning af den eksponentielle forskrift f(x) = 3 * 1,5x

Forklar koefficienterne a og b’s betydning for grafen.
Koefficienten b er hvor grafen skærer i y-aksen med x-værdien 0.
Koefficienten a er hældningskoefficienten, som bestemmer hvor meget den vokser/aftager.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu