Eksponentielle funktioner | Emneopgave

Indledning
En eksponentiel funktion bruges til at beskrive en eksponentiel udvikling - altså når noget vokser eller aftager med fast procent pr. tidsenhed. Det vil sige, at når x vokser med en fast værdi, vokser y med en fast procent. Ved eksponentielle udviklinger gælder, at målt hen over lige store tidsintervaller stiger eller falder den afhængige variabel med lige store forholdstal. Eksempler på en eksponentiel udvikling kan være renters rente eller fødselsraten i et land.

Indholdsfortegnelse
- INTRODUKTION TIL EMNET
- REDEGØRELSE
- ANALYSE

Uddrag
OPSTILNING AF EKSPONENTIEL FUNKTION
Når man skal opstille en eksponentiel funktion, når man allerede kender a og b, så skal man indsætte tallene i følgende formel:
f(x)=b*a)
Så hvis man antager, at a=7 og b=12, så indsætter man dem derefter i formlen
f(x)=12*7)

Når man skal bestemme x, skal man bruge følgende formel:
(log(y) - log(b))/log(a)


UDREGNING AF VÆRDIER
Man kan udregne en x- eller y-værdi for en eksponentiel funktion, når man kender den modsatte værdi. Altså bruges x til at udregne y og omvendt.


For at udregne y skal vi sætte et tal ind på x plads i vores formlen: f(x)=b*a,og så er resultatet vores y
Eksempel på udregning af y: En eksponentiel funktion er givet ved f(x)=5*2. Jeg kan udregne y-værdien for x=4 ved at indsætte x=4 i funktionen:
f(x)=5*2)
f(4)=5*27=80

Dvs. at y=80, når x=4.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu